Back to Top

Nieuwsbrief 03 2023

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

Dorpsdag 2023

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren gaat op 24 juni 2023, in navolging van “kiek wat veer kinne”, “kiek wat veer höbbe” en “kiek wat veer weite”, “kiek wie veer same sjpele” organiseren in de vorm van een (dorps-)spellenquiz waaraan wederom iedereen (straten of delen van straten, jong en oud, verenigingen, families, buurtverenigingen, vriendengroepen etc.) van het dorp kan deelnemen! Tevens willen wij nieuwe dorpsgenoten hier extra bij gaan betrekken!

De organisatie hiervan is in volle gang en in de komende digitale nieuwsbrieven van 2023 zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden.

Noteer dus 24 juni 2023 al in jullie agenda!!

 

 

Rosamarkt 2023

St. Rosamarkt Sibbe

Zondag 16 juli 2023

Organisatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren (SSVSIJ)

De (nieuwe) organisatie van de Rosamarkt 2022 kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement. Onder goede (zelfs te goede) omstandigheden op de dag zelf, is het ons gelukt om de traditie na 2 jaar Corona te continueren.

We hebben veel geleerd uit eigen waarnemingen, ervaringen en input van deelnemers en bezoekers. Het kan uiteraard altijd beter.

Heeft u als deelnemer van de Rosamarkt 2022 nog suggesties ter verbetering, stuur deze feedback dan per mail naar rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl

 

Het belangrijkste leerpunt betreft het aanbod van “nieuwe” producten die werden aangeboden. De Rosamarkt is ooit begonnen onder het motto “voor elck wat wils” waarbij de nadruk lag op antiek, curiosa en gebruikte producten.

Dit heeft ertoe geleid dat deelname aan de Rosamarkt 2023 alleen maar mogelijk is indien aan bovenstaande wordt voldaan.

Deelnemers die tot 2019 (onder de organisatie van TTV Sibbe-MC) met nieuwe producten hebben deelgenomen (o.a. verkoop tassen, Sportartikelen etc) en bij ons bekend zijn, zijn een uitzondering en kunnen aan de Rosamarkt 2023 deelnemen.

Deelnemers met eet- en drinkwaar zijn van harte welkom. Uiteraard zal hierbij een selectie plaats vinden om te voorkomen dat meerdere kramen, dezelfde producten gaan aanbieden.

 

Een ander belangrijk leerpunt betreft het inschrijven en betalen van de standplaats(en).

Hiervan is besloten dat:

 • na inschrijving (per e-mail of per post) binnen 2 weken het verschuldigde bedrag moet zijn overgemaakt op bijgaand rekeningnummer.
 • bij (tussentijdse) annulering geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vindt
 • en dat contante betalingen op de dag van de markt zelf, niet meer mogelijk is.

 

Samengevat: Inschrijving en betaling is bindend en hiermee bent u gegarandeerd van een van een standplaats.

 

Voor zover een terugblik en de belangrijkste wijzigingen voor de Rosamarkt 2023.

De organisatie en de voorbereidingen van deze markt zijn recent wederom opgestart door Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren.

Zoals gezegd gaat de organisatie door een betere selectie waarborgen dat de Rosamarkt wederom de allure krijgt vanuit het verleden onder het motto een markt voor ‘elck wat wils’.

Inschrijven

Per mail; rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl

of

Per adres; Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB (t.a.v. John Stoffelen)

Het inschrijfformulier kunt u downloden vanaf: Rosamarkt – Kiek wat veer hobbe (sibbe-ijzeren.nl)

Om teleurstelling te voorkomen en u van een standplaats voor de Rosamarkt 2023 te garanderen, verzoeken wij u om z.s.m. te reageren. VOL = VOL

Kosten:

Voor 1 kraam zonder dekzeil betaalt u:                                 € 30,-

Voor een tweede en volgende kraam betaalt u:                    € 26,-

Een standplaats zonder kraam kost:                                     € 20,- per kraamlengte van 4 meter.

Indien u dekzeilen wenst te huren dan kost dat:                   € 10,- per stuk. U moet dit duidelijk op het inschrijfformulier aangeven.

Betalingsgegevens:

Bankrelatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

Rabobank, rekeningnummer NL55RABO 0180731696 o.v.v. Rosamarkt 2023

Reglement 42ste  St. Rosamarkt op zondag 16 juli 2023 te Sibbe

 1. Inschrijven voor de markt kan door het volledig invullen en inzenden van het inschrijfformulier. Inschrijven per e-mail: rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl. Per adres: Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB( t.a.v. John Stoffelen)

Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk binnen 2 weken na inschrijving zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL55RABO 0180731696 t.n.v. Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren o.v.v. Rosamarkt 2023

 1. Contante betalingen tijdens de markt is niet (meer) mogelijk.
 2. Een voorselectie naar artikelen (antiek, curiosa en gebruikte producten wordt gemaakt om de kwaliteit van de markt te waarborgen. De snelle inschrijver met betaling heeft de voorkeur en VOL =VOL
 3. De organisatie zal u na inschrijving en betaling duidelijk aangeven welke plek aan u is toebedeeld en rond welk tijdstip u aanwezig moet zijn om de opbouw van de markt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. De markt eindigt om 17.00 uur en het is niet toegestaan de markt vroegtijdig te verlaten. Als deelnemer krijgt u een gratis parkeerkaart om te parkeren op een van de parkeerweides in de directe nabijheid van de markt. Auto’s in het marktgebied zijn niet toegestaan!
 4. De standplaatsen worden door de organisatie toegewezen.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, molest en andere gebreken welke niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de vereniging.
 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Let op!

Wij leggen uw gegevens vast in een digitaal systeem. Door in te schrijven gaat u hiermee akkoord.

Wij hopen U natuurlijk op onze markt (weer) te mogen begroeten.

De marktcommissie Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

 

Parochie Sibbe-IJzeren

Wat gebeurt er in de nabije toekomst met de parochies in de gemeente Valkenburg aan de Geul?

 

Mede dankzij de definitieve toezeggingen welke wij van het bisdom hebben ontvangen via de Vicaris Generaal Harrie Quaedvlieg, kunnen wij u het volgende mededelen:

Komende zomer – waarschijnlijk augustus – zal een priester voor ons toekomstig cluster benoemd worden. Deze nieuwe priester zal de functie van kapelaan krijgen. Dat wil zeggen: hulp van de pastoor. Hij kan en mag alle functies van een pastoor vervullen, behalve bestuurlijk. Daar is en blijft de pastoor de eindverantwoordelijke, mede ook als voorzitter van de kerkbesturen.

Deze nieuwe kapelaan zal gaan wonen in de pastorie te Berg en Terblijt en zal voor de parochies Berg en Terblijt, Houthem/St. Gerlach en Broekhem het eerste aanspreekpunt worden.

 

Ik, pastoor C. Dieteren, zal deze zomer – waarschijnlijk ook in augustus – tot pastoor van de drie bovengenoemde parochies benoemd worden, waarbij ik pastoor blijf van de vijf parochies in Valkenburg aan de Geul (twee parochies: H.H. Nicolaas en Barbara en Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand) (let op: de Onze Lieve Vrouwe-kerk is weliswaar geen eigendom meer van de parochie, maar de parochie blijft bestaan), Oud‑Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe‑IJzeren.

 

We vormen dus straks een priesterteam van vier priesters:

 

Constantijn Dieteren, pastoor van acht parochies. Ik zal blijven wonen in Schin op Geul, Hoogbeek 23.

 

Kapelaan Jijo blijft, na zijn wijding tot priester op 13 april a.s. in India, kapelaan voor de vijf parochies: Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe‑IJzeren. Hij heeft een nieuw adres: St. Pieterstraat 22B in Valkenburg.

 

De nieuw te benoemen kapelaan, eerste aanspreekpunt voor de parochies in Berg en Terblijt, Houthem St. Gerlach en Broekhem. Hij gaat wonen in de pastorie in Berg en Terblijt.

 

Em. Pastoor Herman Jansen blijft als emeritus pastoor werkzaam in de beide parochies van Valkenburg en blijft wonen in de pastorie in Valkenburg, Kerkstraat 21.

 

We zijn pater van Meijgaarden bijzonder veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn assistentschap, door in het weekend mee de H. Missen te verzorgen. Hij heeft toegezegd dit zeker te blijven doen totdat de nieuwe kapelaan beschikbaar is voor onze parochies en ook daarna mogen we gerust een beroep op hem blijven doen.

 

Op bestuurlijk vlak zal de nabije toekomst er zo uit komen te zien: we gaan met de acht parochies, in ieder geval, een federatie vormen. Dat wil zeggen: iedere parochie behoudt weliswaar haar eigen identiteit en eigen financiën. We vormen samen een federatiebestuur, dat zal functioneren als het kerkbestuur van iedere parochie. Daarnaast vormen de verschillende PAC’s (Parochie Advies Commissie) de spil van elke parochie, zonder een uiteindelijke eindverantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het federatiebestuur, dat ook het kerkbestuur van die parochie is. Klinkt wat ingewikkeld omdat we niet als parochies gaan fuseren, maar eerst een federatie gaan vormen. Er moet, ook kerkjuridisch gezien, in iedere parochie een kerkbestuur zijn. En dat is voor onze parochies het federatiebestuur, waarin iedere parochie zoveel mogelijk vertegenwoordigd is. De PAC is het uitvoerend orgaan voor iedere parochie afzonderlijk en vervult daarmee een heel belangrijke functie in deze.

We zijn bijzonder verheugd dat er op deze wijze gewerkt wordt aan een goede toekomst voor onze acht parochies. Hopelijk mogen we hierbij blijven rekenen op uw medewerking en steun. Heel hartelijk dank.

 

Pastoor Constantijn Dieteren

 

Woordje van kapelaan Jijo

 

Beste parochianen,

 

Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God en allen die mij begeleid hebben op de weg naar het priesterschap, deel ik u mede, dat mijn priesterwijding op donderdag 13 april a.s. zal plaatsvinden in India.

Mijn eerste Heilige Mis in Nederland zal plaatsvinden op zondag 14 mei om 11.30 uur in de H. H. Nicolaas- en Barbara kerk te Valkenburg. Van harte nodig ik u allen uit, om samen met mij de eerste H. Mis te vieren. Aansluitend aan de H. Mis zal er gelegenheid zijn om elkaar tijdens de receptie te ontmoeten. Meer hierover in het parochieblad van de maand mei.

 

Aan het einde van de maand februari ga ik verhuizen van de Sibbergrubbe naar de St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg.

Na mijn priesterwijding, bij mijn terugkomst uit India, blijf ik als kapelaan werkzaam, in de vier parochies van Valkenburg, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe.

Ik ben al zes en half jaar in Nederland. Hiervan heb zes jaar op het Grootseminarie te Rolduc gewoond om de priesteropleiding te volgen. Het is de bedoeling dat ik na mijn priesterwijding, als kapelaan, enkele jaren in het Valkenburgse zal blijven werken.

Voor mijn voorbereiding op de priesterwijding en mijn toekomstige werk wil ik u vragen om aan mij te denken in uw gebed.

 

Kapelaan Jijo.

 

Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

 

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 24-04-2023 Geulvallei weekend à Harmonie St Rosa
 • 27-04-2023 Koningsdagactiviteit à Jeugdwerk
 • 28-05-2023 1e Heilige communie à Parochie
 • 04-06-2023 Processie à Parochie
 • 11-06-2023 Vossenjacht à Jeugdwerk
 • 11-6-2023 Matineeconcert à zangvereniging Eendracht
 • 24-6-2023 Dorpsdag 2023 “Kiek wie veer same sjpele” à SSVSIJ
 • 2-07-2023 Zomerconcert à Harmonie St Rosa
 • 7 t/m 9-07-2023 Beach toernooi à SV Sibbe
 • 12-07-2023 Zomeractiviteit/spettermiddag à Jeugdwerk
 • 16-07-2023 Rosamarkt à Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren
 • 26 t/m 28-08-2023 Rosakermis en Denplanting à Joonkheid
 • 08-09-2023 Bovenbouwactiviteit à Jeugdwerk
 • 16-09-2023 Burendag IJzeren
 • 01-10-2023 Mergelwandeling à Harmonie St Rosa
 • 15-10-2023 Jubileumfeest Sappige Boys
 • Eind oktober St Maarten knutselen: een woensdagochtend (waarschijnlijk op studiedag van de basisschool) à Jeugdwerk
 • 11-11-2023 St Maarten lampionnen optocht à Jeugdwerk
 • 12-11-2023 Opening Carnavalseizoen 2024 à CV en JCV de Boschule
 • 25-11-2023 Sinterklaas intocht à Jeugdwerk
 • 10-12-2023 Kerstconcert
 • 16-12-2023 Speurtocht à Joonkeid
 • 17-12-2023 Kerstconcert à Zangvereniging Eendracht
 • 24-12-2023 Kerstviering Sibbergroeve à Parochie
 • datum nog onbekend: 70 jarig bestaan blaaskapel de Sappige Boys

 

 • Donateursacties
  • April 2023 SV Sibbe
  • Eind juni 2023 rondgang Parochiecontact
  • Eind augustus Zangvereniging Eendracht
  • 2e helft van september statiegeldactie Joonkheid
  • Eind oktober Harmonie St Rosa