Back to Top

Rosamarkt

St. Rosamarkt Sibbe

Zondag 16 juli 2023

Organisatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren (SSVSIJ)

De (nieuwe) organisatie van de Rosamarkt 2022 kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement. Onder goede (zelfs te goede) omstandigheden op de dag zelf, is het ons gelukt om de traditie na 2 jaar Corona te continueren.

We hebben veel geleerd uit eigen waarnemingen, ervaringen en input van deelnemers en bezoekers. Het kan uiteraard altijd beter.

Heeft u als deelnemer van de Rosamarkt 2022 nog suggesties ter verbetering, stuur deze feedback dan per mail naar rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl

Het belangrijkste leerpunt betreft het aanbod van “nieuwe” producten die werden aangeboden. De Rosamarkt is ooit begonnen onder het motto “voor elck wat wils” waarbij de nadruk lag op antiek, curiosa en gebruikte producten.

Dit heeft ertoe geleid dat deelname aan de Rosamarkt 2023 alleen maar mogelijk is indien aan bovenstaande wordt voldaan.

Deelnemers die tot 2019 (onder de organisatie van TTV Sibbe-MC) met nieuwe producten hebben deelgenomen (o.a. verkoop tassen, Sportartikelen etc) en bij ons bekend zijn, zijn een uitzondering en kunnen aan de Rosamarkt 2023 deelnemen.

Deelnemers met eet- en drinkwaar zijn van harte welkom. Uiteraard zal hierbij een selectie plaats vinden om te voorkomen dat meerdere kramen, dezelfde producten gaan aanbieden.

Een ander belangrijk leerpunt betreft het inschrijven en betalen van de standplaats(en).

Hiervan is besloten dat:

  • na inschrijving (per e-mail of per post) binnen 2 weken het verschuldigde bedrag moet zijn overgemaakt op bijgaand rekeningnummer.
  • bij (tussentijdse) annulering geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vindt
  • en dat contante betalingen op de dag van de markt zelf, niet meer mogelijk is.

Samengevat: Inschrijving en betaling is bindend en hiermee bent u gegarandeerd van een van een standplaats.

Voor zover een terugblik en de belangrijkste wijzigingen voor de Rosamarkt 2023.

De organisatie en de voorbereidingen van deze markt zijn recent wederom opgestart door Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren.

Zoals gezegd gaat de organisatie door een betere selectie waarborgen dat de Rosamarkt wederom de allure krijgt vanuit het verleden onder het motto een markt voor ‘elck wat wils’.

 

Inschrijven

Per mail; rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl

Per adres; Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB (t.a.v. John Stoffelen)

Om teleurstelling te voorkomen en u van een standplaats voor de Rosamarkt 2023 te garanderen, verzoeken wij u om z.s.m. te reageren. VOL = VOL

 

Kosten:

Voor 1 kraam zonder dekzeil betaalt u                     € 30,-

Voor een tweede en volgende kraam betaalt u         € 26,-

Een standplaats zonder kraam kost                           € 20,- per kraamlengte van 4 meter.

Indien u dekzeilen wenst te huren dan kost dat        € 10,- per stuk. U moet dit duidelijk op bijgaand inschrijfformulier aangeven.

Betalingsgegevens:

Bankrelatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

Rabobank, rekeningnummer NL55RABO 0180731696 o.v.v. Rosamarkt 2023

 

Reglement 42ste  St. Rosamarkt op zondag 16 juli 2023 te Sibbe

 

  1. Inschrijven voor de markt kan door het volledig invullen en inzenden van bijgaand inschrijfformulier. Inschrijven per e-mail: rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl. Per adres: Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB( t.a.v. John Stoffelen)

Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk binnen 2 weken na inschrijving zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL55RABO 0180731696 t.n.v. Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren o.v.v. Rosamarkt 2023

  1. Contante betalingen tijdens de markt is niet (meer) mogelijk.
  2. Een voorselectie naar artikelen (antiek, curiosa en gebruikte producten wordt gemaakt om de kwaliteit van de markt te waarborgen. De snelle inschrijver met betaling heeft de voorkeur en VOL =VOL
  3. De organisatie zal u na inschrijving en betaling duidelijk aangeven welke plek aan u is toebedeeld en rond welk tijdstip u aanwezig moet zijn om de opbouw van de markt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. De markt eindigt om 17.00 uur en het is niet toegestaan de markt vroegtijdig te verlaten. Als deelnemer krijgt u een gratis parkeerkaart om te parkeren op een van de parkeerweides in de directe nabijheid van de markt. Auto’s in het marktgebied zijn niet toegestaan!
  4. De standplaatsen worden door de organisatie toegewezen.
  5. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, molest en andere gebreken welke niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de vereniging.
  6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Let op!

Wij leggen uw gegevens vast in een digitaal systeem. Door in te schrijven gaat u hiermee akkoord.

 

 

 

Wij hopen U natuurlijk op onze markt (weer) te mogen begroeten.

De marktcommissie Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

 

Klik hieronder om het inschrijfformulier te downloaden:

Inschrijfformulier Rosamarkt 2023