Back to Top

Nieuwsbrief 12 2023

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

CV De Böschule en JCV de Böschuulkes

Parochie Sibbe-IJzeren

Nieuw e-mailadres Parochiecontact

Er is een nieuw e-mailadres aangemaakt voor alle berichten betreffende de kerk van Sibbe-IJzeren. Dit betekent dat voortaan ook alle kopij voor het Parochiecontact dient te worden aangeleverd via dit nieuwe adres:

info@kerksibbeijzeren.nl

 

 

SV Sibbe

Kernoverleg – Visit Zuid-Limburg

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 29-11-2023 Adventskransen maken in de Blokhut à Parochie
 • 03-12-2023 Adventsviering met zegening Adventskransen kinderen à Parochie
 • 06-12-2023 Kribkeswandeling à Kernoverleg / Visit Zuid Limburg
 • 10-12-2023 Kerstconcert à Zangvereniging Eendracht
 • 16-12-2023 Speurtocht à Joonkeid
 • 24-12-2023 Nachtmis Sibbergroeve à Parochie
 • 25-12-2023 Kerstviering à Parochie i.s.m. Zangvereniging en Harmonie
 • 26-12-2023 Gezinsmis à Parochie
 • 30-12-2023 Kerstparade Valkenburg maakt rondgang door Sibbe
 • 05-01-2024 Galazitting 20:00 in de Blokhut à CV de Boschule
 • 06-01-2024 Jeugdzitting 14:11 in de Blokhut à JCV de Boschuulkes
 • 07-01-2024 Driekoningenviering àParochie St. Rosa
 • 08-01-2024 Nieuwjaarsborrel à Harmonie St. Rosa
 • 14-01-2024 Nieuwjaarsconcert à Harmonie St. Rosa te Margraten
 • 21-01-2024 Buulebal 11:11 in Café a/d Kirk
 • 26-01-2024 Carnavalsavond 21:00 kantine SV Sibbe à SV Sibbe
 • 02-02-2024 Night of the Prins 19:00 in Café a/d Kirk à JCV de Boschuulkes
 • 03-02-2024 Auw Wieverbal 20:00 in Café a/d Kirk à CV de Boschule
 • 09-02-2024 Kinderoptocht en springmiddag 14:00 Schoolstraat en daarna in Café a/d Kirk à JCV de Boschuulkes i.s.m. Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 10-02-2024 Carnavalsmis 18:00 in de kerk en oplaten “Jeu” de Boschuul 21:00 café a/d Kirk à Parochie en CV de Boschule
 • 11-02-2024 Optocht Sibbe-IJzeren 14:11 Kapelstraat IJzeren
 • 12-02-2024 Optocht Valkenburg 13:11 Gendelplein Valkenburg
 • 13-02-2024 PlaybackShow 15:11 Café a/d Kirk à CV de Boschule
 • 03-03-2024 Voorstellingsmis communicanten 2024 à Parochie
 • 09-03-2024 Kienen 19:30 in Café a/d Kirk à Zangvereniging Eendracht
 • 23-03-2024 Palmpasenvierung met zegening palmtakken à Parochie
 • 31-03-2024 Paasviering 10:00 à Parochie i.s.m. Zangvereniging Eendracht
 • 27-04-2024 Koningsdagviering à Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 04-05-2024 Dodenherdenking 19:45 à Parochie
 • 05-05-2024 Bevrijdingsdag en onthulling social sofa à Kernoverleg
 • 19-05-2024 Pinksteren en 1e heilige communie à Parochie
 • 26-05-2024 Processie à Parochie
 • 07-07-2024 Zomerconcert op het Suuber Huuske à Harmonie St. Rosa
 • 12-13-14-07-2024 Beach volleybaltoernooi à SV Sibbe
 • 21-07-2024 Rosamarkt à SSVSIJ
 • 24-08-2024 Rosaden planting à Joonkeid Suub-Iezere
 • 25-08-2024 Rosa kermis. 10:00 à Parochie i.s.m. Zangvereniging Eendracht 
 • 2 tot 16-09-2024 Donateursactie à Zangvereniging Eendracht
 • 27-28-29-09-2024 Oktoberfest Sibbe
 • 06-10-2024 Mergelwandeling à Harmonie St. Rosa
 • 20-10-2024 Matineeconcert  15:00 à Zangvereniging Eendracht
 • 17-11-2024 opening carnavalsseizoen 2025 à CV de Boschule
 • 23-11-2024 Caeciliamis 18:00 à Zangvereniging Eendracht
 • 15-12-2024 Kerstconcert 15:00 à Zangvereniging Eendracht i.s.m. Harmonie St. Rosa
 • 25-12-2024 Kerstmis. Heilige mis. à Parochie met Zangvereniging Eendracht en Harmonie St. Rosa