Back to Top

Nieuwsbrief 02 2021

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

Rosamarkt 2021

Vanwege de Corona-situatie op dit moment en het vooruitzicht dat de maatregelen hieromtrent op de korte/middellange termijn naar onze verwachting weinig zullen versoepelen, heeft de organisatie van de Rosamarkt, net als vorig jaar, helaas  wederom moeten besluiten om de editie 2021 (18 juli) van deze markt NIET door te laten gaan.

 

Ondanks de nog steeds onzekere tijden waarin heel Nederland zich op dit moment bevindt willen wij toch nu al vooruit kijken naar het volgend jaar.

De Rosamarkt 2022 zal plaats vinden op zondag 17 juli 2022.

 

Reserveer deze datum alvast in de agenda!

 

In januari 2022 zullen de voorbereidingen voor de organisatie van de Rosamarkt 2022 worden opgestart.

Inschrijven kan vanaf dat moment weer plaats vinden (rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl)

 

Deelnemers van voorgaande jaren en deelnemers die zich reeds ingeschreven hebben voor de Rosamarkt 2021, zullen per e- mail nader worden geïnformeerd.

 

Overigens onderzoekt de organisatie van de Rosamarkt  thans de mogelijkheden om op de geplande datum (18 juli 2021) toch iets te organiseren voor de gemeenschap Sibbe-IJzeren. Uiteraard zal dit gebeuren en afhankelijk zijn van de Corona-maatregelen die op dat moment gelden. De organisatie zal u hierover blijven informeren via deze Nieuwsbrief en Facebook

 

Parochie

 

Uitvaartdiensten

Ten onrechte wordt regelmatig gesteld dat uitvaarten in de kerk op dit moment niet mogelijk zouden zijn. Ondanks de pandemie kunnen er gewoon uitvaarten en diensten in kerken worden gehouden. Bij een uitvaart zijn zelfs meer mensen toegestaan dan bij een andere liturgische vieringen. Momenteel mogen 50 personen deelnemen aan uitvaartdiensten. Voor andere vieringen, zoals reguliere heilige missen waarin overledenen herdacht worden of zeswekendiensten, geldt thans het toegestane aantal van 30.

 

Werkgroep “omzien naar elkaar”

De werkgroep ‘’Omzien naar elkaar’’ wil mensen een luisterend oor bieden, speciaal voor mensen die ziek, alleen of rouwend zijn. In het afgelopen jaar hebben we door de corona maatregelen maar beperkt bij mensen op bezoek kunnen gaan.

Met kerstmis hebben we wel een waxinelichtje als kerstlicht bij elk huis bezorgd met de vraag dit licht als teken van verbondenheid op kerstavond 24 december zichtbaar bij uw raam aan te steken. Hieraan hebben veel mensen gevolg gegeven en hebben we heel fijne reacties mogen ontvangen. Voor ons is hierdoor zichtbaar dat er een goede onderlinge band is in ons dorp.

Laat ons gerust weten indien u of een van uw naasten behoefte heeft aan een gesprek. We zoeken binnen de toegestane maatregelen voor een oplossing.

Ook kunt u ons ideeën aandragen of als u wilt meehelpen aan het uitdragen daarvan laat ons dat gerust weten.

 

Voor contact kunt u zich melden bij:

Leden van het kerkbestuur

Nelly van de Venne    06-57579651

Wilma Dresen            06-86673005