Back to Top

Nieuwsbrief 08 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

ROSA-FEEST 2020 DD. 23 AUGUSTUS 2020

Eens in de zoveel jaren valt het feest van de H. Rosa op. 23 augustus, die zowel patrones is van de parochie als naamgever van de Harmonie, precies op een zondag.

Dat is dit jaar het geval namelijk op zondag 23 augustus a.s.

Om deze bijzondere gebeurtenis niet voorbij te laten gaan, en zeker ook om in deze Corona-periode op gepaste wijze feest te vieren, hebben wij als Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren samen met het Kerkbestuur en Café aan de Kirk een feestprogramma samengesteld.

Uiteraard met inachtneming van de Corona-richtlijnen en onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Het “feestterrein” is de Sibberkerkstraat tussen de aansluitingen Beckerswei en Burg. Wijnandsstraat.

Het programma start om 10.00 uur met een feestelijke H. Mis in de Kerk die muzikaal wordt opgeluisterd door Harmonie Sint Rosa.

Na de H. Mis bezoekt de harmonie samen met de tamboers het kerkhof ter nagedachtenis aan de overleden leden van de vereniging.

Bij terugkomst van het kerkhof zal de Jonkheid op een bijzondere wijze een “aangepaste Rosaden 2020” planten met muzikale ondersteuning van de harmonie.

Deze Rosaden zal ingezegend worden waarmee recht wordt gedaan aan de traditie.

Vervolgens zal de harmonie het Rosafeest 2020 “inblazen” en wordt iedereen uitgenodigd om plaats te nemen aan tafels in de Sibberkerkstraat en op het terras van Café aan de Kirk om mee te genieten van het programma.

Op het terras van Café aan de Kirk zal een diskjockey zorgdragen voor toepasselijke muziek.

Voor de jeugd wordt voor vertier gezorgd via een springkussen, stormbaan e.d.

Via het Rad van Fortuin kunnen prachtige prijsjes  gewonnen worden.

Wij hopen met dit programma, uiteraard met inachtneming van de Corona-richtlijnen en onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente, ook in 2020 onze Rosa traditie uit te dragen en zeker ook in deze Corona-periode het gevoel van een dorpsfeest te bieden.

 

 

Parochie Sibbe-IJzeren

Een nieuwe pastoor

 

Onlangs is kenbaar gemaakt dat de zeereerwaarde heer Constantijn Dieteren wordt benoemd tot pastoor van de parochies H. Mauritius in Schin op Geul, H. Johannes de Doper in Oud-Valkenburg en H. Roza in Sibbe. Tevens wordt hij in solidum benoemd tot pastoor van de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster. De exacte datum waarop de benoeming ingaat, moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.

 

Pastoor Dieteren gaat de eerstkomende jaren wonen in de pastorie in Schin op Geul. Van hieruit zal hij de aangesloten parochies aansturen.

 

Pastoor Dieteren heeft aangegeven dat hij een priester is die tussen de mensen wil staan. Hij spreekt ons dialect en vindt het uiterst belangrijk dat de sociale contacten met de kerkelijke- en niet-kerkelijke vrijwilligersorganisaties (verenigingen) zo goed mogelijk onderhouden worden.

 

Voor Sibbe-IJzeren betekent het verder dat we als parochie zullen gaan aansluiten bij de federatie van de bovengenoemde parochies. Deze federatie wordt aangestuurd door het kerkbestuur van het cluster en vormt het federatiebestuur. Hierin hebben zitting afgevaardigden uit de aangesloten parochies. De moderator is de voorzitter van dit bestuur. Het bestuur ziet toe op de gezamenlijke activiteiten en parochie overstijgende zaken.

 

Binnen de federatie is er naast het federatiebestuur in elke parochie één kernoverleg, deze overleggroep regelt samen met de pastoor de dagelijkse gang van zaken in de eigen parochie.

 

Om zitting te nemen in het bestuur en de overleggroep doen we graag een beroep op u, want als dorp zullen we zelf steeds verantwoordelijk blijven voor het behoud van onze kerk.

 

Wij hopen dat pastoor Dieteren zich snel thuis zal gaan voelen en wensen hem veel succes.

 

Het Kerkbestuur

Data

1 t/m 15 september 2020 donateursactie zangvereniging Eendracht