Back to Top

Nieuwsbrief 11 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

CV de Böschule en JCV de Böschuulkes

Parochie

KENNISMAKING MET PASTOOR DIETEREN

 

Een nieuw begin?

Bij een eerste kennismaking hoort het dat je je even voorstelt, bij deze:

Ik ben Constantijn Dieteren, geboren op 4 september 1962 in Roermond. Maar mijn ouders stammen uit echte Zuid-Limburgse families: mijn vader was van Kerkrade en mijn moeder van Bochholtz, hoe zuidelijk wil het hebben. Er is ook een band met het Heuvelland: een broer van mijn ene oma is pastoor geweest in Broekhem: pastoor Werry en een broer van mijn andere oma is deken geweest van Gulpen: Deken Schneiders. Beide oudooms waren helaas al gestorven, voor ik ze heb kunnen leren kennen.

Na mijn middelbare school, ben ik naar de priesteropleiding Rolduc gegaan, waarna ik na zes jaar mijn eerste benoeming kreeg als kapelaan in Echt, gevolgd door een kapelaans benoeming in Elsloo.

In 1990 werd ik pastoor op ’t Eikske, gevolgd door benoemingen in vier van de vijf parochies in Schaesberg. Na 17 jaar werd ik, 13 jaar geleden, benoemd in Midden Limburg, in het Leudal, waar ik nu in zeven parochies pastoor ben.

Bepaald niet op eigen verzoek, kwam in juli j.l. het verzoek van de bisschop om de vertrouwde omgeving te verlaten voor de benoeming als pastoor in Schin op Geul, Sibbe-IJzeren en Oud-Valkenburg en als moderator van het cluster.

En dus, terwijl ik nu nog midden in de verhuisdozen zit, vertrek ik aan het einde van deze oktobermaand, vanuit Haelen, naar Schin op Geul. Hoewel het afscheid nemen hier me erg zwaar valt, al heb ik er wel een hele lange tijd voor gekregen om eraan te wennen en hoewel vanwege de aangescherpte coronamaatregelen het door de parochies georganiseerde afscheid, in geen enkele vorm, gestalte heeft kunnen krijgen, zie ik er nu toch echt naar uit naar het zuiden, wat heet: “De parel van het Zuiden”, te komen.

Niet alleen vanwege de schoonheid van de dorpen, de prachtige uitzichten en de door grotendeels vrijwilligers zo heel mooi opgeknapte pastorie, maar ook vanwege de sfeer, die ik nu al in de parochies heb mogen aantreffen.

Het is voor mij een totaal onbekend gebied. Nou ja onbekend, vrijwel iedereen is wel eens in Valkenburg geweest, vrijwel iedereen heeft wel eens door de prachtige omgeving gereden, ik zelf al meerdere keren, maar dat zegt nog niet alles over een dorp en een dorpsgemeenschap.

De eerste kennismaking en de daaropvolgende gesprekken met het bestuur en verschillende vrijwilligers waren zo positief, dat ik voel dat er een wederzijds vertrouwen is en ik dus heel graag naar jullie toe kom.

Ik kan alleen maar wensen dat dit vertrouwen en de onderlinge verbondenheid in de toekomst mogen uitgroeien tot een hechte verbondenheid met elkaar.

Daarom ook dat vraagteken achter de openingszin: “Een nieuw begin?”.

Want ik hoop voor eenieder dat er meer continuïteit mag zijn dan vernieuwing. Natuurlijk zal ik op mijn eigen manier invulling gaan gegeven aan het pastoorschap, maar ik hoop dat, mede dankzij die geweldige inzet van vrijwilligers, dankzij de grote verbondenheid met de verenigingen, veel niet als nieuw, maar als vertrouwd zal aanvoelen.

Voor mezelf zal er zeker veel als nieuw ervaren gaan worden, ik zal langzaam maar zeker in de dorpsgemeenschappen mogen gaan ingroeien. Helaas maakt deze coronatijd dat allemaal een beetje moeilijker, maar ik hoop me, heel snel, bij u thuis te voelen, zoals ik hoop dat we samen, binnen onze parochiegemeenschappen, ons thuis zullen voelen. Want alleen samen kunnen we werken aan een goede toekomst voor onze parochies: dat wij een gemeenschap mogen zijn en blijven naar Gods hart: een gemeenschap waarin eenieder zich thuis mag voelen.

Pastoor Constantijn Dieteren.

 

MEDEDELINGEN KERKBESTUUR

 

Welkom aan onze nieuwe pastoor

Met vreugde kunnen we jullie berichten dat pastoor Constantijn Dieteren per 27 oktober zijn werk aanvangt in het cluster Valkenburg (Oud Valkenburg, Schin op Geul) en in Sibbe-IJzeren. In deze nieuwsbrief heeft hij zich nader aan u voorgesteld. Het is iemand die de dorpsgemeenschappen en het verenigingsleven een warm hart toedraagt.

In Sibbe zal hij zijn eerste mis opdragen op zondag 1 november om 9:30 uur. Door de corona maatregelen kan dit niet op een feestelijke wijze gebeuren. Hoewel wij hem groots hadden willen inhalen zal dit door de omstandigheden in stilte gebeuren. (Maximaal 30 personen en vooraf reserveren.)

Zodra de maatregelen het toelaten zullen we samen met hem mogelijkheden gaan zoeken hoe hij buiten de kerkdiensten nader kennis kan maken met de mensen en verenigingen uit het dorp.

Zijn nieuwe woonadres wordt: Hoogbeek 23, 6305 BH Schin op Geul.

Het kerkbestuur wenst pastoor Dieteren heel veel succes en heeft het volste vertrouwen in een vruchtbare samenwerking

Hoe verder?

Voor ieder zal het nieuw zijn als parochie een pastoor te hebben die niet in de parochie zelf woont. Er wordt nog aan gewerkt hoe een en ander is te structureren en te stroomlijnen

Anders dan dat ingaande 1 november 9:30 uur de tijdstippen van de zondagsmissen zijn veranderd, zullen er de eerste tijd geen wijzigingen zijn. Zo blijft de mis door de week op woensdagochtend om 9:00 uur.

Sibbe-IJzeren zal als parochie worden ingevoegd in de federatie VOSS (Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). In de federatie worden de parochie overstijgende zaken geregeld en in de parochie zelf de dagelijks zaken en de invulling van de vieringen.

Voor misintenties en berichten kunt u contact opnemen met Paula Heinen (043 -6015979).

Zodra meer bekend is zullen we u weer nader berichten.

Vragen over de organisatie of algemene zaken kunt u richten aan Sjef Dresen (06-10107725).

Kernoverleg