Back to Top

Nieuwsbrief 04 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Kernoverleg Sibbe-IJzeren

WE KUNNEN NIET IEDEREEN HELPEN MAAR IEDEREEN KAN WEL IEMAND HELPEN

Sibbe-IJzeren voor elkaar!

Beste dorpsgenoten!

Afstand houden tot elkaar, maar oog houden voor elkaar. Dat lijken tegenstrijdige adviezen. Maar het een kan niet zonder het ander. We kunnen alleen de noodzakelijke en gevraagde afstand bewaren onder voorwaarde dat we ervoor waken dat we zorg hebben voor de ouderen, de alleenstaanden. Maar ook voor de zorghelden en zorgheldinnen die zo ongelofelijk veel goed werk doen, maar ook in hun privésituatie moeten zorgen dat alles blijft lopen.

Daarnaast leven we natuurlijk mee met de dorpsgenoten die hun baan en/of bedrijf vrezen te verliezen en kampen met grote zorgen en onzekerheid. We denken aan die Sibbenaren die een familielid in een verzorgingshuis of ziekenhuis hebben en deze niet mogen bezoeken. We denken aan hen die in de nabije omgeving te kampen hebben met Corona besmette familieleden of vrienden.

We wensen hen allemaal heel veel sterkte. Laten we voor deze tweede groep mensen zijn die luisterend oor hebben. Al is de fysieke afstand groot…een appje, een mailtje, een telefoontje, een kaartje…het is een kleine moeite maar kan zo’n groot verschil maken.

En voor de eerste groep willen we nog een stapje verder gaan. Geen woorden (alleen)…maar daden. Binnen het Kernoverleg Sibbe-IJzeren vroegen we ons af of en hoe we daarin wellicht wat zouden kunnen betekenen.

Ook is er de mogelijkheid om op deze sites te kijken en zich aan te melden op www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl en www.wehelpen.nl wat ook uitstekend hierop aansluit.


MAAR WAT KUNNEN WE IN EN VOOR SIBBE-IJZEREN DOEN?

Naast dergelijke landelijk initiateven willen we binnen Sibbe-IJzeren een dergelijk netwerk opzetten. Het is toch prettiger als je geen vreemde(n) hoeft te vragen. En is een oplossing dichterbij dan je denkt. Beter een goede buur…precies. We hebben nagedacht over de (on)mogelijkheden en we zijn voornemens een App Groep starten. De app “Sibbe-Ijzeren voor elkaar”.
Binnen deze App groep kunnen dorpsgenoten die een hulpvraag hebben (denk aan boodschappen doen, medicijnen halen, containers aan de straat zetten, op de kinderen letten voor mensen in beroepen die nu meer dan ooit onmisbaar zijn, behoefte hebben aan een telefoontje, en zoveel andere hulpvragen) deze in de groep (laten) plaatsen. Dorpsgenoten in de groep die een van die hulpvragen kunnen en willen oppakken kunnen dat dan in de App kenbaar maken door te antwoorden op de hulpvraag.  

Niet alle hulpbehoevenden zullen zelf kúnnen appen. Zeker ook veel ouderen (toch nog) niet.
Maar wellicht dat dan kinderen, familieleden, vrienden, buren namens de hulpvrager kunnen appen wanneer er een hulpvraag is waar zij zelf geen invulling aan kunnen geven.


Veiligheid en gezondheid staat bovenaan echter op een gedeelde plek van saamhorigheid.

Vraag een bekende te helpen, laat geen vreemde binnen of boodschappen doen, helaas wordt er misbruik gemaakt van deze situatie, ook daarom vinden we dat we heel goed voor elkaar moeten zorgen en op elkaar moeten letten.


Aanmelden voor deze App groep (als hulpvrager of hulpbieder) kan door een mail te sturen met uw naam, mobiel nummer aan het bestuur van het Kernoverleg Sibbe-IJzeren.

bestuur@kernoverlegsibbe-ijzeren.nl

Of direkt naar de Whatsappgroep:

Het mailadrhttps://chat.whatsapp.com/Fxum4XTn7ptKq8wTkHmtHWes:

 

Bestuursleden hebben zich aangeboden om als beheerder te willen optreden. Waarvoor onze dank! Als er vraag naar blijkt en het leidt tot druk appverkeer is een tweede e/o derde beheerder raadzaam. Dus als u ook op die manier wilt bijdragen laat het ons a.u.b. weten!

De Appgroep ‘Sibbe-IJzeren voor elkaar’. Of er veel behoefte aan is weten we niet. Maar we faciliteren het liever en het blijkt niet nodig, dan dat we niet faciliteren en achteraf blijkt dat er wél behoefte aan was.


‘Sibbe-IJzeren voor elkaar’
Een initiatief van het Kernoverleg.  

SV Sibbe

3e week van april 2020: donateursactie (onder voorbehoud)

Data om te reserveren

I.v.m. de Corona-crisis zullen geplande activiteiten in de komende periode per maand door de organiserende verenigingen beoordeeld worden of deze al dan niet zullen doorgaan!