Back to Top

Nieuwsbrief 01 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Parochie Sibbe-IJzeren

En weer een jaar voorbij

Dat doet je steeds weer nadenken wat we het afgelopen jaar met z’n allen hebben bereikt. Vanouds heeft de kerk een rol om het middelpunt van het dorp te zijn en probeert onder meer door haar activiteiten een maatschappelijke functie te vervullen en daardoor een onderdeel te zijn van de dorpscultuur. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer.

Onder het motto ‘Kerk & Samenleving’ wordt in ons bisdom daarom bewust het gesprek met diverse geledingen in de samenleving gezocht. Ook de parochies worden opgeroepen om werk te maken van de diaconie, caritas en gemeenschapsopbouw.

Kerkdeuren open en omzien naar elkaar. Over die praktische invulling van kerk-zijn in het dorp is iedereen het eens. Maar het wordt ongemakkelijk stil bij de vraag hoe dit concreet ingevuld moet worden om daar samen de schouders onder te zetten en een verbinding te vinden tussen kerk en dorp.

 

Het kerkbestuur kan dit niet alleen en blijft een beroep doen op iedereen in het dorp daar op zijn manier een invulling aan te willen geven.

Het afgelopen jaar hebben we reeds een enorme vooruitgang gezien en gewerkt aan de wederopbouw van onze parochie. De vele vrijwilligers hebben ontzaglijk veel werk verzet in bijvoorbeeld de voorbereiding van de diensten, het verzorgen van het gebouw, de restauratie van de pastorie, de verzorging van het parochie-contact en het omzien naar elkaar. Ook is een ‘denktank’ bezig met het vraagstuk hoe kunnen we een verbinding leggen tussen kerk, verenigingen en dorp. Het is fantastisch te zien op welke enthousiaste wijze al deze vrijwilligers bezig zijn, door zich onderling te stimuleren en hun visie kenbaar te maken. Mede dankzij hen kunnen we als kerkbestuur op een vruchtbaar jaar terugkijken en wij danken hen voor hun grootse inzet en vertrouwen erop gezamenlijk te kunnen groeien naar een dorpsgemeenschap die in een grootste harmonie met elkaar weet om te gaan.

 

Dank je wel voor jullie inzet en een zegenrijk 2020, in vertrouwen dat u ook in het nieuwe jaar onze parochie een warm hart toedraagt! Want samen bouwen we onze kerkgemeenschap op tot een plaats van hoop, vrede en vreugde.

 

Het kerkbestuur.

 

Omzien naar de medemens

In de parochie Sibbe IJzeren is een werkgroep van start gegaan “omzien naar de medemens” De leden van deze werkgroep bezoeken regelmatig parochianen die ziek zijn (thuis of in het ziekenhuis) of mensen die iemand verloren hebben, dan wel zich eenzaam of alleen voelen.

Dit kan uiteraard alleen maar voor zover u kenbaar maakt dat u daar behoefte aan hebt. 

 

Stelt u het op prijs dat iemand van de werkgroep op bezoek komt, of kent u iemand die behoefte heeft aan een bezoek, dan kunt u dit aan onderstaande coördinatoren doorgeven. Alleen wanneer u zélf een berichtje doorgeeft is bekend wie bezoek op prijs stelt. De parochie krijgt geen bericht meer van zieken- of verpleeghuis wanneer u wordt opgenomen.

 

Doorgeven van mensen voor een bezoek aan: 

Wilma Dresen: 06-86673005 

Nelly van de Venne: 06-57579651

Evenementen

CV de Böschule en JCV de Böschuulkes

In het weekend van 3-4-5 januari 2020 vind het jaarlijkse carnavalsweekend van CV de Böschule en JCV de Böschuulkes plaats. Dit jaar staat JCV de Böschuulkes hierin centraal aangezien zij hun 6 x 11 jarig jubileum vieren. Zoals gebruikelijk zal op vrijdag 3 januari de Galazitting van de Böschule plaats vinden. Tijdens deze zitting zal tevens de nieuwe heerser(s?) over het Böschuleriek 2020 geproclameerd worden.

Zaterdag 4 januari vind de 66e jubileumzitting van JCV de Böschuulkes plaats die grotendeels zal worden ingevuld door eigen “Suuber” artiesten. Tijdens deze zitting zal de jubileumprins?, jubileumprinses?, jubileumpaar? bekend worden gemaakt aan de inwoners van Sibbe-IJzeren.

Zondag 5 januari zal het weekend worden afgesloten met een jubileumreceptie en jubileumfeest van JCV de Böschuulkes. Hierbij is er tevens de mogelijkheid om 3 jubilarissen te feliciteren.

Dit zijn Bert Defaux (2 x 11), Nicole Schurgers (1 x 11) en Bart Lahaije (1 x 11)

 

Buulebal 2020

Data om te reserveren

03-01-2020 Galazitting CV de Böschule

04-01-2020 6 x 11 Jubileumzitting JCV de Böschuulkes

05-01-2020 6 x 11 Jubileumreceptie- feest JCV de Böschuulkes

12-01-2020 Buulebal in café aan de Kirk

09-02-2020 Carnavalsconcert in de Blokhut i.s.m. CV de Böschule, JCV de Böschuulkes, Harmonie en Tamboerskorps St. Rosa