Back to Top

Nieuwsbrief 04 2024

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Jeugdwerk

 

Parochie

Verbindend nadenken over de toekomst van onze parochie(s)

Op zondag 28 januari j.l. vond in de Holle Eik te Houthem een inspirerende bijeenkomst plaats. Een zestigtal mensen vanuit de 8 parochies van de federatie Kerken Valkenburg aan de Geul dacht, in willekeurig samengestelde groepjes, na over een drietal vragen:

 1. Wat betekent “parochie” voor u?
 2. Hoe ziet u de toekomst van de parochie over 10 jaar?
 3. Wat zijn de extra kansen voor de acht parochies in de op handen zijnde federatievorming?

De bijeenkomst werd bijgewoond door Harry Quadvlieg, vicaris-generaal van het Bisdom Roermond, die op zijn rondgang door het bisdom aangenaam verrast was door de openheid van het gesprek.

Er ontstonden ideeën over activiteiten om te verbinden met parochianen en verenigingen, waarbij vooral ook jonge mensen aandacht vragen.

De 7 mooie monumentale kerken in Valkenburg zullen ook naar de toekomst toe blijven bestaan. Eén van de voorstellen was dan ook: waarom zouden we dan niet door het Heuvelland naar elkaar toe wandelen? De federatie-vorming biedt kansen en mogelijkheden om krachten te bundelen bij afnemende aantallen actieve parochianen, elkaar te versterken en taken samen op te pakken.

Het woord “Parochie” riep vooral associaties op met samen, gemeenschapszin, verbinding in het geloof; zoals deze middag zelf ook al bracht.

De bijeenkomst zal door de organiserende werkgroep geëvalueerd worden. Wij houden u op de hoogte van de vervolgstappen.

 

 

We gaan naar Lourdes

U kunt u vanaf nu opgeven om mee naar Lourdes te gaan en/of verdere info verkrijgen.

Deze reis wordt georganiseerd door “Het huis voor de Pelgrim” te Maastricht en als aparte groep uit onze acht parochies in de gemeente Valkenburg sluiten we ons bij deze zeer ervaren en goed georganiseerde reisorganisatie aan.

 

Het is een negendaagse reis per bus met 2 overnachtingen op de heenreis: in Lisieux en 1 overnachting in Nevers. De overige dagen zijn we in Lourdes, van waaruit ook diverse uitstapjes gemaakt zullen worden.

De reis is van 24 september 2024 t/m 2 oktober 2024.

Op basis van drie sterren hotels kost de reis € 1.025,00 p.p. all-in met uitzondering van de drankjes e.d..

Op de website van “Het Huis voor de Pelgrim” kunt u al verdere informatie lezen. Maar we zullen ons gezamenlijk aanmelden, zodat we ook als groep uit het Valkenburgse bij elkaar zitten in de bus.

 

Het adres in Valkenburg voor opgave en verdere informatie is:

Maria Dirks – Ladenstein

Schoonbronstraat 10

6305 BJ Schin op Geul

Telefoonnummer: 043 – 4591818

Mailadres: airam1@live.nl

 

Ik ga, gaat u mee?!!

 

Pastoor Constantijn Dieteren

 

 

Samen verder gaan!

Samen verder gaan willen ook de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul.

Onder de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul vallen:

Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Sibbe, de 2 parochies van Centrum Valkenburg, Broekhem, Houthem en Berg en Terblijt.

Om dit heugelijke feit te vieren zal er op 29 juni om 16 uur een heilige mis plaats vinden in de St. Gerlachuskerk te Houthem.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van onze parochie:

https://kerksibbeijzeren.nl

 

Rosamarkt 2024

Rosamarkt Sibbe

Zondag 21 juli 2024

Organisatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren (SSVSIJ)

De organisatie van de Rosamarkt 2023 kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement.

We hebben wederom veel geleerd uit eigen waarnemingen, ervaringen en input van deelnemers en bezoekers. Het kan uiteraard altijd beter.

Heeft u als deelnemer van de Rosamarkt 2023 nog suggesties ter verbetering, stuur deze feedback dan per mail naar rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl

 

De Rosamarkt is ooit begonnen onder het motto “voor elck wat wils” waarbij de nadruk lag op antiek, curiosa en gebruikte producten. Voor de editie van 2024 willen wij dit uitbreiden met kunst en streekproducten.

Deelname aan de Rosamarkt van 2024 is alleen maar mogelijk indien uw handelswaar uit deze producten bestaat.

Voor deelnemers die tot 2019 (onder de organisatie van TTV Sibbe-MC) met andere producten hebben deelgenomen (o.a.verkoop tassen, sportartikelen etc.) en bij ons bekend zijn, geldt een uitzondering en kunnen aan de Rosamarkt 2024 deelnemen.

Deelnemers met eet- en drinkwaar zijn van harte welkom. Uiteraard zal hierbij een selectie plaatsvinden om te voorkomen dat teveel deelnemers dezelfde producten gaan aanbieden.

 

Inschrijven en betalen van de standplaats(en).

 • na inschrijving (per e-mail of per post) dient binnen 2 weken het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt op bijgaand rekeningnummer;
 • bij (tussentijdse) annulering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats;
 • contante betalingen zijn niet mogelijk.

Samengevat: Inschrijving en betaling is bindend en hiermee bent u gegarandeerd van een standplaats.

 

Inschrijven

Per mail; rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl

Per post; Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg aan de Geul (t.a.v. John Stoffelen)

Om teleurstelling te voorkomen en u een standplaats op de Rosamarkt 2024 te garanderen, verzoeken wij u om z.s.m. te reageren. VOL = VOL.

 

Kosten standplaats:

Voor 1 kraam zonder dekzeil betaalt u                                   € 30,-

Voor een tweede en volgende kraam betaalt u                      € 26,-

Een standplaats zonder kraam kost                                       € 20,- per kraamlengte van 4 meter.

Indien u dekzeilen wenst te huren dan kost dat                     € 10,- per stuk.

U moet dit duidelijk op bijgaand inschrijfformulier aangeven.

 

Betalingsgegevens:

Bankrelatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

Rabobank, rekeningnummer NL55RABO 0180731696 o.v.v. Rosamarkt 2024

 

Reglement 43ste  St. Rosamarkt op zondag 21 juli 2024 te Sibbe

 1. Inschrijven voor de markt kan door het volledig invullen en inzenden van bijgaand inschrijfformulier. Inschrijven per e-mail: rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl.
 2. Per post: Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB ( t.a.v. John Stoffelen)

Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk binnen 2 weken na inschrijving zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL55RABO 0180731696 t.n.v. Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren o.v.v. Rosamarkt 2024

 1. Contante betaling tijdens de markt is niet mogelijk.
 2. De snelle inschrijver met betaling heeft de voorkeur en VOL =VOL.
 3. Om de kwaliteit van de markt te waarborgen, is deelname alleen mogelijk indien de handelswaar bestaat uit antiek, curiosa, gebruikte producten, streekproducten en kunst.
 4. De organisatie zal u na inschrijving en betaling duidelijk aangeven welke plek aan u is toebedeeld en rond welk tijdstip u aanwezig moet zijn om de opbouw van de markt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
 5. De standplaatsen worden door de organisatie toegewezen.
 6. Het inrichten van de kraam kan vanaf 07.00 uur.
 7. De markt start om 09.00 uur eindigt om 17.00 uur en het is niet toegestaan de markt voor 17.00 uur te verlaten.
 8. Als deelnemer krijgt u een gratis parkeerkaart om te parkeren op een van de parkeerweides in de directe nabijheid van de markt. Auto’s in het marktgebied zijn na 09.00 uur niet toegestaan!
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, molest en andere gebreken welke niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de vereniging.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Let op!

Wij leggen uw gegevens vast in een digitaal systeem. Door in te schrijven gaat u hiermee akkoord.

 

Wij hopen U natuurlijk op onze markt (weer) te mogen begroeten.

De marktcommissie Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

Voor inschrijving zie bijgevoegd inschrijfformulier

Inschrijfformulier

 

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 01-04-2024 2e paasdag Paasviering 10:00 i.s.m. Zangvereniging Eendracht
 • 12-04-2024 Slaapfeest in de Blokhut Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 17-04-2024 Samenkomst Jeugdwerk om ideeën uit te wisselen
 •                     voor speurtocht op 02-06-2024
 • 27-04-2024 Koningsdagviering Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 04-05-2024 Dodenherdenking 19:45
 • 05-05-2024 Bevrijdingsdag en onthulling social sofa door Kernoverleg
 • 19-05-2024 Pinksteren en 1e heilige communie
 • 26-05-2024 Processie
 • 01-06-2024 Onthulling Social Sofa Jeu de Boulebaan Kernoverleg
 • 02-06-2024 Speurtocht Jeugdwerk
 • 22-06-2024 Beachvoetbaltoernooi (Jeugd en volwassenen) SV Sibbe
 • 29-06-2024 Beachvollybaltoernoei SV Sibbe i.s.m. SEC
 • 03-07-2024 Spetteractiviteit sportveld Jeugdwerk
 • 07-07-2024 Zomerconcert Harmonie St. Rosa op het Suuber Huuske
 • 21-07-2024 Rosamarkt door SSVSIJ
 • 24-08-2024 Rosaden planting
 • 25-08-2024 Rosa kermis. 10:00 Mis i.s.m. Zangvereniging Eendracht 
 • 2 tot 16-09-2024 Donateursactie Zangvereniging Eendracht
 • 27-28-29-09-2024 Oktoberfest Sibbe
 • 06-10-2024 Mergelwandeling Harmonie St. Rosa
 • 20-10-2024 Matineeconcert  15:00 Zangvereniging Eendracht
 • ..-10..2024 Knutselen voor Halloweenoptocht Jeugdwerk
 • 31-10-2024 Halloweenoptocht Jeugdwerk
 • 10-11-2024 opening carnavalsseizoen 2025 CV en JCV de Boschule
 • 17-11-2024 Proemebal 2024
 • 23-11-2024 Sinterklaas Jeugdwerk
 • 23-11-2024 Caeciliamis 18:00 Zangvereniging Eendracht
 • ..-11-2024 Speculaasactie Harmonie St. Rosa
 • 15-12-2024 Kerstconcert 15:00 Zangvereniging Eendracht i.s.m. Harmonie St. Rosa
 • 25-12-2024 Kerstmis. Heilige mis met Zangvereniging Eendracht en Harmonie St. Rosa