Back to Top

Nieuwsbrief 04 2023

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

Dorpsdag 2023

SAVE THE DATE!! “KIEK WIE VEER SAME SJPELE” 24 JUNI 2023!!

Spellenquiz 2023 Sibbe-IJzeren, hier gaat het allemaal om!

De Spellenquiz “Kiek wie veer same sjpele”, georganiseerd door Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren, is een nieuwe editie van de Dorpsdag waarmee, zoals in de Dorpsquiz van 2019, weer mooie (geld)prijzen te verdienen zijn.

Aan deze spellenquiz kunnen straten en/of delen daarvan, verenigingen, (nieuwe) inwoners en oud inwoners van Sibbe-IJzeren deelnemen door zich met teams vooraf in te schrijven.

Doelstelling van deze Dorpsdag2023 is toch zeker ook om “nieuwe inwoners” van Sibbe-IJzeren te laten kennismaken met hun dorpsgenoten, verenigingen e.d. Dus probeer deze nieuwelingen hier dan ook zoveel mogelijk bij te betrekken.

De Dorpsdag 2023 start met een ontvangst met koffie en vlaai in het Gemeenschapshuis de Blokhut op zaterdagmiddag 24 juni 2023 om 14.00 uur. Hierna volgt de speluitleg en kan direct gestart worden met de opdrachten. Deze worden binnen en buiten de Blokhut uitgevoerd.

Om 17.30 wordt iedereen weer terugverwacht in de Blokhut voor het “Slotspel”, waarna de ingevulde formulieren ingeleverd en “onder toezicht” nagekeken worden.

Voorzieningen als eten, drinken en livemuziek zullen bij/in de Blokhut aanwezig zijn.

Deelname is toegestaan voor teams van maximaal 10 personen (excl. kinderen beneden 10 jaar) waarvan minimaal 5 personen ouder dan 18 jaar, geboren dan wel woonachtig zijn in Sibbe-IJzeren. (Teams van verenigingen van Sibbe-IJzeren kunnen hiervoor dispensatie krijgen).

Aanmelden als team kan vóór 1 juni 2023 geschieden via de mail: dorpsdagsibbe.ijzeren2023@gmail.com onder vermelding van teamnaam/straatnaam/verenigingsnaam en teamcaptain of via inlevering van het aanmeldformulier op de achterzijde van de flyer, die een van deze dagen bij jullie in de brievenbus valt.

Doe weer mee en schrijf jullie in!

 

Rosamarkt 2023

St. Rosamarkt Sibbe

Zondag 16 juli 2023

Organisatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren (SSVSIJ)

De (nieuwe) organisatie van de Rosamarkt 2022 kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement. Onder goede (zelfs te goede) omstandigheden op de dag zelf, is het ons gelukt om de traditie na 2 jaar Corona te continueren.

We hebben veel geleerd uit eigen waarnemingen, ervaringen en input van deelnemers en bezoekers. Het kan uiteraard altijd beter.

Heeft u als deelnemer van de Rosamarkt 2022 nog suggesties ter verbetering, stuur deze feedback dan per mail naar rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl

Het belangrijkste leerpunt betreft het aanbod van “nieuwe” producten die werden aangeboden. De Rosamarkt is ooit begonnen onder het motto “voor elck wat wils” waarbij de nadruk lag op antiek, curiosa en gebruikte producten.

Dit heeft ertoe geleid dat deelname aan de Rosamarkt 2023 alleen maar mogelijk is indien aan bovenstaande wordt voldaan.

Deelnemers die tot 2019 (onder de organisatie van TTV Sibbe-MC) met nieuwe producten hebben deelgenomen (o.a. verkoop tassen, Sportartikelen etc) en bij ons bekend zijn, zijn een uitzondering en kunnen aan de Rosamarkt 2023 deelnemen.

Deelnemers met eet- en drinkwaar zijn van harte welkom. Uiteraard zal hierbij een selectie plaats vinden om te voorkomen dat meerdere kramen, dezelfde producten gaan aanbieden.

Een ander belangrijk leerpunt betreft het inschrijven en betalen van de standplaats(en).

Hiervan is besloten dat:

 • na inschrijving (per e-mail of per post) binnen 2 weken het verschuldigde bedrag moet zijn overgemaakt op bijgaand rekeningnummer.
 • bij (tussentijdse) annulering geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vindt
 • en dat contante betalingen op de dag van de markt zelf, niet meer mogelijk is.

Samengevat: Inschrijving en betaling is bindend en hiermee bent u gegarandeerd van een van een standplaats.

Voor zover een terugblik en de belangrijkste wijzigingen voor de Rosamarkt 2023.

De organisatie en de voorbereidingen van deze markt zijn recent wederom opgestart door Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren.

Zoals gezegd gaat de organisatie door een betere selectie waarborgen dat de Rosamarkt wederom de allure krijgt vanuit het verleden onder het motto een markt voor ‘elck wat wils’.

Inschrijven

Per mail; rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl

of

Per adres; Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB (t.a.v. John Stoffelen)

Het inschrijfformulier kunt u downloden vanaf: Rosamarkt – Kiek wat veer hobbe (sibbe-ijzeren.nl)

Om teleurstelling te voorkomen en u van een standplaats voor de Rosamarkt 2023 te garanderen, verzoeken wij u om z.s.m. te reageren. VOL = VOL

Kosten:

Voor 1 kraam zonder dekzeil betaalt u:                                 € 30,-

Voor een tweede en volgende kraam betaalt u:                 € 26,-

Een standplaats zonder kraam kost:                                       € 20,- per kraamlengte van 4 meter.

Indien u dekzeilen wenst te huren dan kost dat:                € 10,- per stuk. U moet dit duidelijk op het inschrijfformulier aangeven.

Betalingsgegevens:

Bankrelatie: Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

Rabobank, rekeningnummer NL55RABO 0180731696 o.v.v. Rosamarkt 2023

Reglement 42ste  St. Rosamarkt op zondag 16 juli 2023 te Sibbe

 1. Inschrijven voor de markt kan door het volledig invullen en inzenden van het inschrijfformulier. Inschrijven per e-mail: rosamarkt-inschrijving@sibbe-ijzeren.nl. Per adres: Sint Rosastraat 27 6301AM Valkenburg LB( t.a.v. John Stoffelen)

Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk binnen 2 weken na inschrijving zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL55RABO 0180731696 t.n.v. Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren o.v.v. Rosamarkt 2023

 1. Contante betalingen tijdens de markt is niet (meer) mogelijk.
 2. Een voorselectie naar artikelen (antiek, curiosa en gebruikte producten wordt gemaakt om de kwaliteit van de markt te waarborgen. De snelle inschrijver met betaling heeft de voorkeur en VOL =VOL
 3. De organisatie zal u na inschrijving en betaling duidelijk aangeven welke plek aan u is toebedeeld en rond welk tijdstip u aanwezig moet zijn om de opbouw van de markt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. De markt eindigt om 17.00 uur en het is niet toegestaan de markt vroegtijdig te verlaten. Als deelnemer krijgt u een gratis parkeerkaart om te parkeren op een van de parkeerweides in de directe nabijheid van de markt. Auto’s in het marktgebied zijn niet toegestaan!
 4. De standplaatsen worden door de organisatie toegewezen.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, molest en andere gebreken welke niet gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering (WA) van de vereniging.
 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Let op!

Wij leggen uw gegevens vast in een digitaal systeem. Door in te schrijven gaat u hiermee akkoord.

Wij hopen U natuurlijk op onze markt (weer) te mogen begroeten.

De marktcommissie Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe – IJzeren

 

Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

 

Als gezin of groepje start je deze dag vanuit huis om zoveel mogelijk vossen te vinden. Dit zijn personen in het thema sterren.

Je kunt deze vinden tussen 10.00 en 12.30 uur in Sibbe en IJzeren. Bij elke vos doe je een opdracht om daarna weer op zoek te gaan naar de volgende vos.

Tussen 11.00 en 13.00 uur staat jeugdwerk met iets lekkers en een verrassing klaar bij de blokhut.

Zo kan je kiezen om tussendoor even langs te komen of aan het einde van de jacht. Doe gezellig mee met het hele gezin.

 Groetjes Jeugdwerk.

 

 

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 28-05-2023 1e Heilige communie à Parochie
 • 04-06-2023 Processie à Parochie
 • 11-06-2023 Vossenjacht à Jeugdwerk
 • 11-6-2023 Matineeconcert à zangvereniging Eendracht
 • 24-6-2023 Dorpsdag 2023 “Kiek wie veer same sjpele” à SSVSIJ
 • 2-07-2023 Zomerconcert à Harmonie St Rosa
 • 7 t/m 9-07-2023 Beach toernooi à SV Sibbe
 • 12-07-2023 Zomeractiviteit/spettermiddag à Jeugdwerk
 • 16-07-2023 Rosamarkt à Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren
 • 26 t/m 28-08-2023 Rosakermis en Denplanting à Joonkheid
 • 08-09-2023 Bovenbouwactiviteit à Jeugdwerk
 • 16-09-2023 Burendag IJzeren
 • 01-10-2023 Mergelwandeling à Harmonie St Rosa
 • 15-10-2023 Jubileumfeest Sappige Boys
 • Eind oktober St Maarten knutselen: een woensdagochtend (waarschijnlijk op studiedag van de basisschool) à Jeugdwerk
 • 11-11-2023 St Maarten lampionnen optocht à Jeugdwerk
 • 12-11-2023 Opening Carnavalseizoen 2024 à CV en JCV de Boschule
 • 17-11-2023 Sjlagerverkeezing groat Vallekeberg à CV e Boschule
 • 19 -11-2023 Proemebal à proemecomité
 • 25-11-2023 Sinterklaas intocht à Jeugdwerk
 • 10-12-2023 Kerstconcert
 • 16-12-2023 Speurtocht à Joonkeid
 • 17-12-2023 Kerstconcert à Zangvereniging Eendracht
 • 24-12-2023 Kerstviering Sibbergroeve à Parochie
 • datum nog onbekend: 70 jarig bestaan blaaskapel de Sappige Boys
 • Donateursacties
  • Eind juni 2023 rondgang Parochiecontact
  • Eind augustus Zangvereniging Eendracht
  • 2e helft van september statiegeldactie Joonkheid
  • Eind oktober Harmonie St Rosa