Back to Top

Wie zijn wij?

Voor het gebouwencomplex van de huidige Blokhut lag in vroegere dagen het gebouw van de dorpsschool van Sibbe. Door toename van het aantal leerlingen was deze al snel te klein en kwam men op het idee om achter de school een drietal noodlokalen te plaatsen. De buitenkant van deze lokalen werd bekleed met houten schaaldelen, waardoor het geheel het aanzicht kreeg van een zogenaamde Blokhut.

 

De naam – Blokhut – werd dan ook al snel door de inwoners van Sibbe als vanzelfsprekend beschouwd. Tot en met 1966 werd de Blokhut gebruikt als bijgebouw van de lagere school, daarna kreeg het gebouw meer een gemeenschappelijke functie. In de jaren 70 groeide het aantal inwoners en was er behoefte aan een centrale plaats in het dorp voor culturele activiteiten. Dit resulteerde medio 1980 uiteindelijk in de bouw van een sporthal annex gemeenschapshuis. Het beheer van het complex is thans ondergebracht in een Stichting. De reeds van oudsher ingeburgerde naam – De Blokhut – is niet meer weg te denken en functioneert als kloppend hart voor sportieve en culturele activiteiten in de gemeenschap Sibbe – IJzeren. “de Blokhut is van en voor ons allemaal”

Wat doen wij?

De Blokhut wordt gebruikt voor o.m.: gymlessen Basisschool, repetities (Harmonie St. Rosa), diverse sporten (zaalvoetbal, badminton), carnavalszittingen, vergaderingen, feestjes voor particulieren, huiskamer bijeenkomsten, Yoga lessen, MBVO, bewegingsgroepen, toneelvoorstellingen, concerten, geven van cursussen etc.

Inlichtingen

Website:          www.deblokhutsibbe.nl

Bezoekadres:  Sibberkerkstraat 49, 6301 AT Sibbe

Secretariaat:    Sibberkerkstraat 73, 6301 AV Sibbe T 043 – 60 132 66