Back to Top

Wie zijn wij?

Joonkheid Suub-Iezere is een jeugdvereniging uit de dorpskernen Sibbe
en IJzeren. De vereniging is in 1993 opgericht en probeert een aantal oude tradities in het dorp in stand te houden door het organiseren van  activiteiten. Dit vindt plaats met en door de Suuber Jeugd vanaf 12 jaar. Doelstelling is om vooral veel plezier te maken tijdens de activiteiten en de jeugd betrokken te houden bij het dorp.

Wat doen wij?

Ten behoeve van de processie oftewel de “Broonk” wordt door de Joonkheid de kerk en het pleintje voor de kerk versierd en bij de rustaltaren voor het zogenaamde “kamer schieten” gezorgd. Na de processie wordt in samenwerking met de verenigingen van het dorp koffie, vlaai en een drankje aangeboden aan de deelnemers van de processie. Sinds 1993 is het hoogtepunt van de Joonkheid de planting van de St. Rosa-den. Dit vindt plaats in het weekend rond de 23e augustus. Van oudsher wordt deze den midden in het dorp
geplaatst ter bescherming tegen ziektes onder dorpsbewoners en het vee en ter voorkoming van een slechte oogst. Naast deze oude betekenis zorgt dit evenement voor verbroedering en feest tijdens de St. Rosa Kermis. ’s Ochtends wordt de den in het bos gekapt, waarna ze door de Joonkheid terug wordt gebracht naar Sibbe. ’s Avonds wordt samen met de hulp van
enkele verenigingen de den met de hand rechtgezet waarna de kermis kan beginnen. Ook wordt sinds 2016 op de laatste vrijdag van juni, ook een zogenaamde “jeugd-den” geplant door de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Inlichtingen

Facebookpagina: Joonkheid Suub-Iezere 1993
Mail:                     joonkheid_suub_iezere@hotmail.com