Back to Top

Nieuwsbrief 12 2019

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Kernoverleg Sibbe-IJzeren

Wist u dat…

– het Kernoverleg Sibbe-IJzeren bezig is met het verwerken van de reacties op de enquête. Hierover zullen we u spoedig informeren. Dank voor de vele reacties!

– de inwoners van de Sibberkerkstraat zullen worden bijgepraat over de voortgang in samenwerking met de gemeente van de te nemen maatregelen in deze straat.

– het trafohuisje op de hoek Kleine Linde – Lokerstraat – Dorpstraat is verkocht aan een dorpsbewoner.

– kleine zaken als loszittende stoeptegels makkelijk kunnen worden gemeld via de MijnGemeenteApp.

Raadpleeg onze website voor meer informatie: 

https://kernoverlegsibbe-ijzeren.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Kernoverleg Sibbe-IJzeren

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar willen wij als Stichting kort terugblikken op het afgelopen jaar maar vooral ook voortuitkijken naar het nieuwe jaar.

In het afgelopen jaar hebben wij op de navolgende wijze vorm en inhoud gegeven aan de doelstelling van onze Stichting “het bevorderen en versterken van het verenigingsleven binnen ons dorp” door:

 

– 2x per jaar samen met de verenigingen en instellingen de activiteiten op elkaar af te stemmen

– onze periodieke digitale nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten; in een prima samenwerking met het Parochiecontact bereiken wij daarmee het overgrote deel van onze inwoners

– organisatie van de 3 jaarlijkse Dorpsdag; in het afgelopen jaar de Dorpsquiz onder het motto : Kiek wat veer weite; op basis van de talrijke positieve reacties hebben wij geconstateerd dat dit een succes is geweest en  opvolging  verdient.

 

Ook  het komende jaar 2020 belooft weer een bijzonder jaar te worden.

Naast de talrijke (jubileum)activiteiten van onze verenigingen en instellingen , die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken, ligt er een grote uitdaging bij onze Stichting in de organisatie van de Rosamarkt op 19 juli 2020.

Deze Rosamarkt, die 40 jaar is georganiseerd door de TTV, vinden wij als Stichting zo belangrijk voor ons dorp en onze verenigingen dat wij de organisatie voortzetten. Wij kunnen daarbij alle hulp gebruiken.  Mensen die met ons een handje willen uitsteken gaarne aanmelden via een van de verenigingen of via info@sibbe-ijzeren.nl

Tot slot wensen wij eenieder mooie kerstdagen toe en een voorspoedig maar vooral gezond 2020.

Harmonie St Rosa

Op zaterdag 28 december a.s. komen de leden van Harmonie St Rosa vanaf ca 15.00 uur weer langs de deuren voor hun jaarlijkse aanbieding van de kerstwafels.

Ook dit jaar worden weer lekkere wafels aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.

De opbrengst van de wafelactie is bestemd voor de kosten van de jeugdopleiding
Van Harmonie St Rosa.

Evenementen

Kerstconcert Zangvereniging Eendracht en Harmonie St. Rosa

 

CV de Böschule en JCV de Böschuulkes

Data om te reserveren

03-01-2020 Galazitting CV de Böschule

04-01-2020 6 x 11 Jubileumzitting JCV de Böschuulkes

05-01-2020 6 x 11 Jubileumreceptie- feest JCV de Böschuulkes

12-01-2020 Buulebal in café aan de Kirk

09-02-2020 Carnavalsconcert in de Blokhut i.s.m. CV de Böschule, JCV de Böschuulkes, Harmonie en Tamboerskorps St. Rosa