Back to Top

Nieuwsbrief 01 2024

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

CV De Böschule en JCV de Böschuulkes

Oud Prinsen Suub-Iezere

 

Parochie Sibbe-IJzeren

 

Valkenburg Cenrum

Oud Valkenburg

Schin op Geul

Sibbe-IJzeren

24-12-2023
Kerstavond

18.00u Kinderviering

 

20.30u
1e Nachtmis Belcanto

 

23.00u
2e Nachtmis Caeciliakoor

20.00u
Nachtmis
organist Ton Notermans

16.00u Kinderviering

 

21.30u
Nachtmis mannenkoor
Inter Nos

 

Kerstliederen op kerkplein door groepje fanfare St. Cornelius

23.00u Nachtmis

25-12-2023
1e Kerstdag

11.30u Walram’s Genootschap

 

Kerk open 15.00 17.00u

Geen H. Mis

 

Kerk open 14.00 16.00u

11.00 u fanfare St. Cornelius

 

Kerk open
13.30-15.30u

09.30u zangkoor Eendracht en harmonie
St. Rosa

 

Kerk open 14.00 16.00u

26-12-2023
2e Kerstdag

11.30u
Caeciliakoor

09.30u
groepje
fanfare St. Cornelius

 

Kerk open
14.00-16.00u

10.00 u
WoCo Die Moselsänger

 

Kerk open
13.30-15.30u

11.00u

 

Kerk open
14.00-16.00u

27-12-2023

Kerk open
13.30-15.30u

Géén H. Mis

28-12-2023

Kerk open
13.30-15.30u

29-12-2023

Kerk open
13.30-15.30u

30-12-2023

19.15u
Jaarsluiting

Kerk open
13.30-15.30u

18.00u

31-12-2023
Oudejaars
Dag

11.30u

10.00u
Jaarsluiting

 

Kerk open 13.30-15.30u

01-01-2024
Nieuwjaars-
Dag

11.30u

Geen H. Mis

Geen H. Mis

 

Kerk open 13.30-15.30u

11.00u

Dank

Door de werkzaamheden in de kerk konden er tijdelijk geen vieringen plaatsvinden in de kerk, maar dankzij de hulp van onze vrijwilligers en vooral ook dankzij de medewerking van Fernon en Lilian van Café aan de Kirk, die spontaan hun ruimte ter beschikking stelden, konden we aldaar de vieringen samen vieren. Dankzij de poetsploeg zijn we nu weer naar de kerk teruggekeerd. Dank aan allen.

 

Kerst- en nieuwjaarswens

Namens het kerkbestuur, de P.A.C, pastoor Constantijn en kapelaan Jijo:

een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar toegewenst.

Samenwerking

Gelukkig begint ook op bestuurlijk niveau de samenwerking tussen de acht Valkenburgse parochies meer en meer gestalte te krijgen.

Sinds oktober is de nieuwe kapelaan Shaiju Selestin het pastorale team komen versterken, waarbij hij hoofdzakelijk werkzaam zal zijn in de parochies van Berg en Terblijt, Broekhem en Houthem.

Er was aanvankelijk sprake dat we per 1 januari a.s. zouden komen tot 1 kerkbestuur voor de acht parochies, ondersteund door de verschillende P.A.C.’s (parochiële advies commissies). Maar, naar is gebleken, hebben we iets meer tijd nodig om het een en het ander te regelen. Waardoor het komen tot 1 kerkbestuur voor de acht onafhankelijk blijvende parochies een half jaar later zal plaatsvinden. Dit zal overigens geen grote verandering inhouden, maar daar zult u in het komend jaar meer over ingelicht worden.

 

Kernoverleg – Visit Zuid-Limburg

 

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 30-12-2023 Kerstparade Valkenburg maakt rondgang door Sibbe
 • 05-01-2024 Galazitting 20:00 in de Blokhut à CV de Boschule
 • 06-01-2024 Jeugdzitting 14:11 in de Blokhut à JCV de Boschuulkes
 • 07-01-2024 Driekoningenviering àParochie St. Rosa
 • 08-01-2024 Nieuwjaarsborrel à Harmonie St. Rosa
 • 14-01-2024 Nieuwjaarsconcert à Harmonie St. Rosa te Margraten
 • 21-01-2024 Buulebal 11:11 in Café a/d Kirk
 • 26-01-2024 Carnavalsavond 21:00 kantine SV Sibbe à SV Sibbe
 • 02-02-2024 Night of the Prins 19:00 in Café a/d Kirk à JCV de Boschuulkes
 • 03-02-2024 Auw Wieverbal 20:00 in Café a/d Kirk à CV de Boschule
 • 09-02-2024 Kinderoptocht en springmiddag 14:00 Schoolstraat en daarna in Café a/d Kirk à JCV de Boschuulkes i.s.m. Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 10-02-2024 Carnavalsmis 18:00 in de kerk en oplaten “Jeu” de Boschuul 21:00 café a/d Kirk à Parochie en CV de Boschule
 • 11-02-2024 Optocht Sibbe-IJzeren 14:11 Kapelstraat IJzeren
 • 12-02-2024 Optocht Valkenburg 13:11 Gendelplein Valkenburg
 • 13-02-2024 PlaybackShow 15:11 Café a/d Kirk à CV de Boschule
 • 03-03-2024 Voorstellingsmis communicanten 2024 à Parochie
 • 09-03-2024 Kienen 19:30 in Café a/d Kirk à Zangvereniging Eendracht
 • 23-03-2024 Palmpasenvierung met zegening palmtakken à Parochie
 • 31-03-2024 Paasviering 10:00 à Parochie i.s.m. Zangvereniging Eendracht
 • 27-04-2024 Koningsdagviering à Jeugdwerk Sibbe-IJzeren
 • 04-05-2024 Dodenherdenking 19:45 à Parochie
 • 05-05-2024 Bevrijdingsdag en onthulling social sofa à Kernoverleg
 • 19-05-2024 Pinksteren en 1e heilige communie à Parochie
 • 26-05-2024 Processie à Parochie
 • 07-07-2024 Zomerconcert op het Suuber Huuske à Harmonie St. Rosa
 • 12-13-14-07-2024 Beach volleybaltoernooi à SV Sibbe
 • 21-07-2024 Rosamarkt à SSVSIJ
 • 24-08-2024 Rosaden planting à Joonkeid Suub-Iezere
 • 25-08-2024 Rosa kermis. 10:00 à Parochie i.s.m. Zangvereniging Eendracht 
 • 2 tot 16-09-2024 Donateursactie à Zangvereniging Eendracht
 • 27-28-29-09-2024 Oktoberfest Sibbe
 • 06-10-2024 Mergelwandeling à Harmonie St. Rosa
 • 20-10-2024 Matineeconcert  15:00 à Zangvereniging Eendracht
 • 10-11-2024 opening carnavalsseizoen 2025 à CV de Boschule
 • 17-11-2024 Pruumebal
 • 23-11-2024 Caeciliamis 18:00 à Zangvereniging Eendracht
 • 15-12-2024 Kerstconcert 15:00 à Zangvereniging Eendracht i.s.m. Harmonie St. Rosa
 • 25-12-2024 Kerstmis. Heilige mis. à Parochie met Zangvereniging Eendracht en Harmonie St. Rosa