Back to Top

Nieuwsbrief 08 2022

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

Rosamarkt 2022

Beste inwoners van Sibbe en IJzeren,

Zondag 17 juli 2022 was het eindelijk zover. Na 2 jaar door de Coronaperikelen afwezig te zijn geweest, kon op deze mooie zomerse dag de Rosamarkt van Sibbe als vanouds plaats vinden.

Na 40 jaar organiseren door TTV Sibbe MC is het stokje overgenomen door de Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren en een aantal vrijwilligers. Ondanks een kortere voorbereidingsperiode dan gebruikelijk, is de nieuwe organisatie erin geslaagd om de Rosamarkt te laten plaats vinden zoals gebruikelijk. De draaiboeken van TTV Sibbe MC die aanwezig waren en de advisering van voormalig organisator Jac Heuts, hebben de nieuwe organisatie enorm geholpen.

Het was voor de nieuwe organisatie een enerverende tijd waarin veel werk verricht moest worden en waarbij ook enkele keren naar de weg gezocht moest worden. Naast de vele voorbereidingen moest in de dagen voorafgaand, tijdens en na de markt, veel werk worden verricht. Hierbij hebben diverse Verenigingen van Sibbe-IJzeren een belangrijke rol gehad en zich van hun beste kant laten zien. Zonder hun was het niet gelukt!

Uiteindelijk kan de organisatie en de inwoners van Sibbe-IJzeren tevreden terug kijken op een geslaagd evenement waaraan 150 kraamhouders hebben deelgenomen en ongeveer 4500 bezoekers aanwezig zijn geweest.

Kortom, het was een geslaagde Rosamarkt 2022 en er ligt een solide basis om volgend jaar op 16 juli de Rosamarkt 2023 onder de vlag van de Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren wederom te laten plaats vinden.

Het bestuur van Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren bedankt dan ook het organisatiecomité, Jac Heuts, alle vrijwilligers, Verenigingen en inwoners van Sibbe-IJzeren voor hun inzet, hulp, medewerking en ondersteuning!

Zoals gebruikelijk is aan de Rosamarkt een loterij verbonden waarbij 5 geldprijzen t.w.v. €50,- zijn te winnen. Een winnend lot heeft deze prijs tijdens de markt in ontvangst mogen nemen. Dit betekent dat er nog 4 prijzen afgehaald kunnen worden.

Het betreffen de volgende lotnummers:

 • 017021
 • 017352
 • 012459
 • 014162

Heeft u een van deze winnende lotnummers dan kunt u uw prijs afhalen bij Harrie Blom aan de Dorpstraat 36 te Sibbe (tussen 19:00-20:00)

 

Wij hopen u allemaal op onze 42ste jaarmarkt (16 juli 2023) weer te mogen begroeten.

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

 

Parochie

Wijziging aanvangstijden H. Missen

Na de evaluatie over de aanvangstijden van de H. Missen, heeft het federatiebestuur van de VOSS parochies (Valkenburg, Oud-Valkenburg, Sibbe en Schin op Geul) besloten om met ingang van 1 september 2022, de aanvangstijden van de vieringen bij te stellen.

 

Deze worden:

Sibbe:                      1ste zondag van de maand om 10u. 

                                Overige weken van de maand op zaterdag om 18u.

                                Indien op zondag een mis is, is er op de voorafgaande zaterdag geen mis.

Oud- Valkenburg:   Zaterdag om 19.15u

Schin op Geul:      1ste zondag van de maand 10u woord- en communiedienst.

                              Overige zondagen van de maand om 10u eucharistieviering.

Valkenburg:           Zondag 11.30u

 

 

 

Joonkheid Suub-Iezere

 

 

Aankomende activiteiten Verenigingen Sibbe-IJzeren

 • 07-07-2022 t/m 01-09-2022 Iedere donderdag (start 19:00 uur) rondleiding Sibbergroeve vanaf Camping de Linde à Harmonie St. Rosa
 • 27-08-2022 Zanguitvoering à Rosa kermis
 • 27-08-2022 Rosakermis en Rosa Denplanting à Jonkheid
 • 02-10-2022 Mergelwandeling à Harmonie St. Rosa
 • 16-09-2022 Avondactiviteit bovenbouw à Jeugdwerk
 • 22-10-2022 150 jaar bestaan Zangvereniging Eendracht
 • 23-10-2022 Matineeconcert i.s.m. Die Moselsanger à Zangvereniging Eendracht
 • 02-11-2022 Lampionnen maken à Jeugdwerk
 • 11-11-2022 St. Maartenoptocht à Jeugdwerk
 • 13-11-2022 Opening carnaval 2023 à CV de Böschule
 • 20-11-2022 Proemebal à café aan de Kirk
 • 26-11-2022 Sinterklaasfeest à Jeugdwerk
 • 18-12-2022 Kerstconcert à Zangvereniging Eendracht
 • 25-12-2022 Zanguitvoering Kerstmis à Zangvereniging Eendracht

 

 • Donateursacties
  • Eind augustus begin september –> Zangvereniging Eendracht
  • 3 september Statiegeldactie à Joonkheid Suub-Iezere
  • Eind oktober begin november –> Harmonie St. Rosa