Back to Top

Nieuwsbrief 06 2019

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Parochie

Parochiebijeenkomst 1 mei

Wij danken ieder voor de inbreng die we hebben gekregen tijdens onze parochiebijeenkomst. Er is een duidelijke vooruitgang te constateren. De betrokkenheid van velen is duidelijk merkbaar met inzet van de vele vrijwilligers. Ook hebben we geconstateerd, dat er nog aandachtsgebieden zijn hoe een parochie zich verder moet gaan ontwikkelen, waarbij wij denken aan contacten met verenigingen maar waarbij we ook meer herkenbaarheid in het dorp nastreven. Om te komen tot een goed functionerende parochie gaan we een “denktank” opzetten om na te denken welke invulling aan de parochie gegeven moet worden. Diverse mensen hebben reeds aangegeven hierin zitting te willen nemen, maar we zoeken hier nog enkele mensen voor, waartoe we een beroep op u doen. (Aanmelden bij Sjef Dresen 06‑10107725).

 

Jubileum deken Bronneberg

Pastoor-deken Paul Bronneberg is 25 jaar geleden tot priester gewijd en is sinds 2017 deken van het dekenaat Gulpen en vanaf dat jaar ook aan onze parochie verbonden. Pastoor-deken Bronneberg heeft ervoor gekozen zijn jubileum in één gezamenlijke Eucharistieviering voor alle parochies te vieren op zondag 2 juni 2019 om 10.30 uur in de dekenale St. Petruskerk van Gulpen.

Na afloop kunt u pastoor-deken Bronneberg persoonlijk feliciteren tijdens de receptie in Schenkerij Belge, Rijksweg 20 in Gulpen. De receptie duurt tot ongeveer 13.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

Postume erkenning

Op dinsdag 18 juni om 14 uur zullen Hai en Mai Reijnders-Nijsten geëerd worden voor hun verdiensten tijdens de tweede wereldoorlog in een plechtigheid in de kerk in Sibbe.

Sacramentsprocessie St. Rosaparochie Sibbe

Op zondag 23 juni trekt, aansluitend aan de H. Mis van 09.00 uur, de sacramentsprocessie door Sibbe. De route van dit jaar is:

Sibberkerkstraat – Burg. Wijnandstraat – Sint Rosastraat – Lokerstraat – Hemelrijkstraat – Bergstraat af en weer op tot Torenstraat – Hemelrijkstraat – Bergstraat – Dorpstraat – Bemelerweg – Kenkersweg – Sibberkerkstraat – Beckerswei – Sibberkerkstraat – kerk.

Kennismaking met Mgr. Smeets

Zoals intussen bekend, trekt onze nieuwe bisschop dit jaar langs alle dekenaten om kennis te maken met zijn bisdom. In het weekend van 28 – 30 juni  zal hij ons dekenaat bezoeken. Graag maken wij u attent op enkele momenten in het programma, waarbij u allen van harte welkom bent:

Vrijdag 28 juni:

19.00 uur:        Pontificale Hoogmis in de St.Petruskerk te Gulpen

Zaterdag 29 juni:

09.15 uur:        Wandeling met de bisschop. Vertrek vanaf parkeerplaats Wielderhoes

 

Zondag 30 juni:

09.30 uur:        Pontificale Hoogmis met aansluitend de processie naar Euverem

19.00 – 21.00 uur: Bisschop bezoekt Sibbe!

Op de planning staat momenteel een bezoek aan de onderaardse kapel in de mergelgroeve.

 

Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteiten!

Verder zal de bisschop kennis maken met de toeristische en agrarische sector, met jonkheden, diaconale werkgroepen, zieken en de activiteiten rond 75 jaar bevrijding.

Verenigingen

Jaarverslag Harmonie St. Rosa

Middels publicatie van dit integrale jaarverslag over 2018 kan eenieder kennisnemen van de talrijke activiteiten waar onze vereniging bij betrokken is ten dienste van onze gemeenschap.

JAARVERSLAG HARMONIE ST ROSA over 2018

 

De Samenwerkende Verenigingen van Sibbe-IJzeren zullen zoals gebruikelijk na de sacramentsprocessie op 23 juni 2019, de deelnemers een kop koffie, stuk vlaai, een glas fris of GLAS bier aanbieden.

Harmonie St. Rosa organiseert elke donderdagochtend een rondleiding door de Sibbergroeve vanaf de camping. Aan deze rondleiding kan en mag iedereen meedoen dus niet alleen campinggasten maar ook inwoners van Sibbe-IJzeren en andere gasten.  

 

Evenementen

“Kiek wat veer weite 2019”

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren en de organisatoren van de Dorpsquiz 2019, willen alle deelnemers (verenigingen, families, straten-buurten en vrienden) bedanken voor hun deelname en vooral ook voor hun gepassioneerde inzet aan dit geslaagd evenement. De felicitaties gaan uit naar de teams die in de prijzen zijn gevallen, met name de fam. Damoiseaux (1e prijs), de fam. Defaux (2e prijs) en het team “Annetje” van zangvereniging de Eendracht (3e prijs). Uiteraard worden ook de diverse sponsoren en vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage. Via onderstaande LINK kunt u de foto’s van deze dag bekijken. Aangezien door de organisatoren nog geen evaluatie heeft plaats gevonden, zullen de antwoorden (incl. bronvermelding) in een latere uitgave van deze Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Kiek Wat Veer Weite heeft ongetwijfeld ons WEITE vergroot.

Foto’s Kiek Wat Veer Weite

Rabobank Beach Event 28 / 29 / 30 juni 2019

Beste sportvrienden,

Dit willen jullie niet missen……
In het weekend van 28, 29 en 30 juni 2019 organiseert SV Sibbe voor de 3de keer een uniek BEACH EVENT!
Iedere dag een divers en leuk programma voor jong en oud.

Inschrijven en alle info via:

http://www.svsibbe.nl/activiteiten/beach-event-2019

Zo wordt er op vrijdagavond 28 juni een Beachvoetvolley toernooi georganiseerd. Hier spelen 4 basisspelers hun wedstrijden tegen elkaar. Inschrijven is mogelijk in 3 verschillende categorieën. Laat je positief verrassen door de aankleding van de accommodatie en het speelveld. Tijdens deze avond zal o.a. het DJ team van het Hoekje Valkenburg voor een gezellige sfeer zorgen waar onder het genot van een drankje en een hapje de wedstrijden worden gespeeld. Alle verenigingen en vriendengroepen uit Sibbe worden weer uitgedaagd via de Suub Battle om tegen elkaar te strijden.

Zaterdag 29 juni is gereserveerd voor het voetbaltoernooi. Er wordt gespeeld in verschillende leeftijdtijdscategorieën waarbij voor elke leeftijd een toernooi onderling wordt gespeeld. Inschrijven is dus mogelijk in 8 jeugdleeftijden en 2 senioren categorieën. Een team bestaat uit 3 veldspelers,1 doelman en het aantal wisselspelers bij hetzelfde team is onbeperkt.

Zondag 30 juni is dit jaar in samenwerking met volleybalvereniging S.E.C. uit Valkenburg. Er worden op 3 velden in verschillende categorieën Beachvolleybal gespeeld. Daarnaast zal er op zondagmorgen tussen 09:00 en 11:00 uur een gratis individueel Beachvolleybal clinic gegeven worden voor jongeren tussen 7 en 12 jaar. Ook hiervoor graag aanmelden via de website.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij frijnslambert@live.nl en/of 0623356315.

We hopen op een geweldig weekend met jullie als deelnemers.
Vriendelijke groet,

Bestuur SV SIBBE.

Data om te reserveren

23-06-2019 Sacramentsprocessie

28 t/m 30 juni 2019 Beach voetbaltoernooi SV Sibbe

06-07-2019 Zomerconcert Harmonie St. Rosa in het Suuberhuuske

21-07-2019 St Rosamarkt TTV Sibbe MC

24-08-2019 St. Rosa-den planting en St. Rosa-kermis

06-10-2019 Mergelwandeling Harmonie St. Rosa

20-10-2019 Matineeconcert Zangvereniging Eendracht

26-10-2019 Wandeltocht Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

10-11-2019 Opening Carnavalsseizoen CV de Böschule  en 6×11 jubileumjaar JCV de Böschuulkes

23-11-2019 Intocht Sinterklaas door Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

12-09-2020 Taptoe Harmonie en Tamboers Harmonie St. Rosa ter gelegenheid van 90 jarig jubileum Harmonie St. Rosa en 60 jarig jubileum van Tamboerskorps Harmonie St. Rosa