Back to Top

Nieuwsbrief 05 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren

N.a.v. het kabinetsbesluit inzake het Corona-virus om evenementen tot 1 september 2020 niet toe te staan, heeft de organisatie van de Rosamarkt helaas moeten besluiten om de editie 2020 (41e) van deze markt NIET door te laten gaan.

 

Dit betekent dat de organisatie hiervan is gestopt.

 

Ondanks de onzekere tijden waarin heel Nederland zich op dit moment bevindt willen wij toch nu al vooruit kijken naar het volgend jaar.

De Rosamarkt 2021 zal plaats vinden op zondag 18 juli 2021.

Reserveer deze datum alvast in de agenda!

 

In januari 2021 zullen de voorbereidingen voor de organisatie van de Rosamarkt 2021 worden opgestart.

Inschrijven kan vanaf dat moment weer plaats vinden (rosamarkt@sibbe-ijzeren.nl)

 

Harmonie St. Rosa

Op verzoek van Burgemeester Schrijen verleent onze harmonie medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei a.s.

In deze bizarre corona-periode wordt er door de gemeente in iedere kern een Vlaggenmast geplaatst met de vlag halfstok. In onze kern is dat voor de Blokhutbij de den.

 

Op maandag 4 mei zal een van onze muzikanten, trompetist Rene Heuts, stipt om 19.58 uur bij de vlag ter ere van de doden de Last Post spelen.

Vanaf 20.00 uur is er dan stilte.

Ingevolge de corona-richtlijnen wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk binnen te blijven en/of de vereiste afstand in acht te nemen.

 

Als gevolg van de corona-voorschriften hebben wij helaas moeten besluiten om ons jubileumweekend van 27 en 28 juni a.s. af te gelasten.

Afhankelijk van de besluiten van de regering de komende weken zullen wij een  besluit nemen over het wel-of niet doorgaan van de Taptoe en Streetparade op 12 september a.s.

 

Op basis van de ontwikkelingen in de komende periode zullen wij bezien of de geplande jubileumfeesten 2020 volledig verplaatst kunnen worden naar 2021.

 

SV Sibbe

Het beach voetbaltoernooi op 3, 4, 5 juli 2020  zal vanwege de corona-crisis niet doorgaan.

 

Parochie Sibbe-IJzeren

Ook de parochie heeft besloten om vergunningplichtige evenementen en grotere bijeenkomsten tot 1 september niet door te laten gaan. Dit betreffen de processie, kindercommunie, en de viering op 23 augustus. De processie wordt afgelast en de kindercommunie in overleg met de ouders doorgeschoven.  

De jubileumviering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

 

Joonkheid Suub-Iezere

Het bestuur van de Joonkheid Suub-Iezere heeft besloten  om de denplanting dit jaar niet door te laten gaan zoals gewoonlijk, maar overwegen een alternatief.

 

Data om te reserveren

I.v.m. de Corona-crisis zullen geplande activiteiten in de komende periode per maand door de organiserende verenigingen beoordeeld worden of deze al dan niet zullen doorgaan!