Back to Top

Nieuwsbrief 14 2020

Communicatie

Voor informatie over de talrijke verenigingen en instellingen binnen ons dorpkunnen jullie terecht op onze website www.sibbe-ijzeren.nl

Op deze website hebben wij ook ons privacy-beleid geplaatst; iedereen die onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit melden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Indien er in jullie omgeving mensen zijn die nog geen mailadres hebben verstrekt en alsnog nieuwsbrieven wensen te ontvangen kan dit ook gemeld worden via
info@sibbe-ijzeren.nl

Harmonie St. Rosa

GEVOLGEN CORONA LOCK DOWN MAATREGELEN

Als gevolg van de nieuwe corona lock down maatregelen van het kabinet zijn wij genoodzaakt om al onze activiteiten, repetities en uitvoeringen, op hold te zetten tot minimaal 19 januari 2021.

Dat betekent concreet dat het geplande kerstconcert op 20 december a.s., dat via een livestream

zou worden uitgezonden, en de opluistering van de H.Mis op de 1e Kerstdag helaas geen doorgang kunnen vinden.

VASTSTELLING JAARVERSLAG

In de Algemene Leden Vergadering van 12 december  j.l. is door de ledenvergadering het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Onderdeel van dit verslag is het bestuursverslag waarin alle activiteiten van de vereniging zijn opgenomen, voorzien van mooie foto’s.(zie bijlage)

Dit verslag geeft o.a. een goed beeld van de aanwezigheid van onze vereniging binnen onze lokale gemeenschap.

Meer dan de moeite waard om er kennis van te nemen !.

In de ALV van 12 december j.l. zijn de bestuursleden  Saskia Smeets en Harrie Blom herbenoemd.

Bekijk hier het jaarverslag

 

DONATEURSAKTIE 2020

In normale tijden komen onze leden in deze periode langs de deuren voor een vrijwillige bijdrage

(donateursaktie)  voor onze vereniging.

In deze corona-periode vinden wij dat niet verstandig en hebben wij andere mogelijkheden bedacht voor iedereen die ons wil steunen.

Wij hopen dat jullie dat willen doen ! 

Doneer hier

 

EINDEJAARS AFSLUITING

Tot slot wensen wij al  onze leden, erelid, bijzondere leden, ondersteuners, sponsors en begunstigers,

ondanks de moeilijke corona-periode, prettige feestdagen toe en een mooie overgang naar 2021.

En het belangrijkste: BLIJF GEZOND !

Parochie

In het laatste parochie contact is opgenomen dat er wellicht op kerstavond een een H. Mis in de groeve zou zijn. Dit gaat vanwege corona maatregelen niet door. De mis vindt niet in de groeve plaats maar gewoon in de kerk om 23:00 uur. 

Een dezer dagen wordt namens de werkgroep “ omzien naar elkaar “ van de parochiekerk bij alle mensen van het dorp een wenskaart en een klein lichtje in de brievenbus gedaan met het verzoek aan de mensen dit lichtje op kerstavond aan te steken en voor hun raam te plaatsen om als het ware met een vreugdevuur onze onderlinge verbondenheid te tonen in deze uitzonderlijke tijd.