Back to Top

Wie zijn wij?

In 1919 werd in Sibbe in het plaatselijke Cafe aan de kruising van de Kenkersweg en de Sibberkerkstraat, het latere Cafe Romantica, de PDV de Zwaluw opgericht door voor zover als bekend o.a. dhr. H Lahaye, Jac Defauwes, Jacques Hendriks. Deze vereniging groeide uit tot een vereniging met op de hoogtepunten tot wel ca. 60 aangesloten leden. Ze was in beginsel aangesloten bij de Afdeling La Colombhile en later bij de Centrale Limburgse Bond. Medio jaren 80 zijn de destijds bestaande afdelingen Phoenix en Centrale Limburgse Bond gefuseerd tot de huidige Afdeling Limburg. In de beginjaren van
de duivensport in Sibbe was het nog gebruikelijk dat een liefhebber of loopjongen de gummi constatage banden naar een van de spaarzame, centraal geplaatste, constateurs moest brengen. Vanaf de jaren 50 beschikte nagenoeg elke liefhebber over zijn eigen constateur. Zoals in zoveel sporten en verenigingen speelt ook hier de vergrijzing een zeer belangrijke rol en zijn er in de laatste jaren veel leden van zusterverenigingen uit de naburige dorpen bij De Zwaluw aangesloten. Eind jaren 90 kwam hier ook echter een einde aan toen het
elektronisch constateren zijn intrede deed. Hierbij worden de duiven van een unieke chipring voorzien die zowel bij de inkorving als thuiskomst wordt ingelezen.

Wat doen wij?

Wedvluchten: Het duivenspel gebeurt enkel in de zomermaanden waarbij
men op diverse disciplines de  port kan beoefenen. Voor de oude duiven start men met de vitesse (tot 250 km), midfond (tot ca 450 km), eendaagse fond (tot ca. 650 km), grote fond (tot ca.800 km) en de overnachtingsfond (tot 1100 km). De jonge duiven worden vanaf medio juli met een beperkter programma voorbereid voor de komende jaren. Voor de PDV de Zwaluw is het al 20 jaar een traditie om in augustus, op kermismaandag, een kermisvlucht te organiseren in samenwerking met ons clublokaal “Cafe a/d/ Kirk”. De kastelein zorgt dan voor een royale sponsering en versnaperingen.

Inlichtingen

Contactpersoon J.J.H. (Jo) Roks
Bergstraat 53
6301 AC Sibbe
Tel. 043 6016369